Forskningsrådet etablerer nasjonal forskerskole i informasjonssikkerhet

Forskningsrådet i forrige uke etablering av en nasjonal forskerskole i informasjonssikkerhet. Forskerskolen vil bli ledet av Høgskolen i Gjøvik. Deltakere i forskerskolen inkluderer blant annet NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø.

Morten Irgens

Forskerskolen er et nettverkssamarbeid imellom forskergruppene som veileder PhD-studenter innen informasjonssikkerhet.  Den vil integrere norske forskningsgrupper i informasjonssikkerhet til en større enhet, blant annet ved å integrere kursportfolioen for forskerskolens medlemmer, bygge sterkere relasjoner imellom doktorstudentene i nettverket, etablere flere insentiver for å utmerke seg, og øke studentmobiliteten gjennom tilgang til et større internasjonalt nettverk. Forskerskolen vil også tilby gjesteopphold for internasjonalt anerkjente forskere, og tilby ”fri flyt av varer og tjenester” innen informasjonssikkerhetsforskningen i Norge. Forskerskolen regner med å knytte til seg 40 PhD-sstudenter hvorav minst halvparten vil komme fra Høgskolen i Gjøvik.
 
Dette prosjektet vil løfte doktorgradsutdanningen i informasjonssikkerhet i Norge og støtte arbeidet med å etablere et nasjonalt kompetansesenter i informasjonssikkerhet.
 
Forskningsmiljøet i informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik er et av de større i Europa og det eneste i Norge som tilbyr et dedikerte studieprogrammer i informasjonssikkerhet på både bachelor, master og PhD-nivå,
 
Bakgrunn
 
De siste par årene har vi sett en rekke eksempler på hvordan alt fra pacemakere til elektrisitetsgeneratorer og transportsystemer kan bli hacket og til og med ødelagt fra en lang avstand, og de siste ukene har vi sett en cyberkrig imellom Hamas og Israel.
 
Norge har sett tusenvis av hendelser som har brakt informasjonssikkerhet og cybersikkerhet inn i den offentlige debatt. De mest omtalte har kanskje vært sikkerhetbrister i offentlige datsystemer som Altinn og DSS, offentliggjøringen av brukere av websiden hemmelig.no, viruset som satte 55 000 datamaskiner ute av spill for verdens største oljeselskap Saudi Aramco, cyberangrepene på Nobelinstituttet, Estonia, og Irans atomanrikningsprogram, og en sterk økning i ID-tyverier og angrep på norske banker.
 
Koordinering av doktorgradsmiljøene i informasjonssikkerhet er en god investering i å øke vår evne til å bygge kompetansen vi trenger for å møte slike utfordringer.

Er du interessert i hvordan næringslivet og akademia kan arbeide sammen, kontakt Morten Irgens, dekan ved Høgskolen i Gjøvik, 46 54 19 41, morten.irgens@hig.no

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss