FOKUS 2014

Etterretningstjenesten har siden 2011 utgitt en ugradert vurdering av områder som anses som særlig relevante for norsk sikkerhet og nasjonale interesser.

(Forside FOKUS 2014)

- Årets rapport beskriver utviklingen i en rekke områder rundt om kring i verden geografisk, men også innenfor noen tematiske områder slik som terrorisme, spredning av masseødeleggelsesvåpen og truslene mot våre IKT-nettverk, sier sjefen for etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen.

Etterretningstjenesten er Norges utenlands-etterretningstjeneste, og skal innhente, bearbeide og analysere opplysninger om andre lands politiske og samfunnsmessige utvikling, militære styrke og intensjoner, som kan utgjøre en risiko for Norge.
 
I fredstid framskaffer Etterretningstjenesten informasjonsgrunnlaget som nasjonale myndigheter trenger, for å forebygge og håndtere kriser og krig.
 
- Hovedhensikten med å utgi Fokus-rapporten er å gi folk flest et innblikk i de vurderingene som etterretningstjenesten gjør. Det er jo slik at vi først og fremst leverer høyt graderte vurderinger til våre myndigheter. Vi ser behovet for å omforme en del av den informasjonen i et produkt som vi kan gjøre tilgjengelig for alle, avslutter Grandhagen.

Hva inneholder rapporten?
 
Fokus 2014 inneholder vurderinger av Nordområdene og Arktis, Russland, Kina og Asia, Midtøsten og Nord-Afrika, Afrika, Afghanistan og Pakistan, Internasjonal terrorisme og trusler i det digitale rom.

Last ned hele rapporten her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss