Fler og fler virksomheter ser nytten av medlemskap og vil ta del i nettverket.

Vi ønsker våre sist ankomne medlemmer velkommen til nettverket, og vi skal fortsette vårt arbeid i samarbeid med dere og myndighetene for et robust og sikkert næringsliv – privat og offentlig.

Næringslivets Sikkerhetsråd jobber intenst med å være relevant for våre medlemmer, og potensielle nye medlemmer hver eneste dag.

Kunnskap om forebygging av kriminalitet, forståelse av trusselbildet og egne sårbarheter er svært viktig i dagens virkelighet, og det er gledelig at flere virksomheter – både private og offentlige blir medlem av NSR, nettopp for å ta del i et nettverk hvor kunnskapen om dette er stor.

Du kan lese mer om medlemskap i NSR her.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss