Finansdepartementet ber Norges Bank om å vurdere 1000-lappen

Spesialrådgiver Rune Grundekjøn, i den gang Kredittilsynet, nå Finanstilsynet, skrev i 2003 i en artikkel i Aftenposten at man burde forby kontant betaling på alt som koster mer enn kr 10.000,-. Begrunnelsen var at en vesentlig del av den sorte økonomien er basert på bruk av pengesedler.

Daværende daglig leder Rasmus Woxholt i Næringslivets Sikkerhetsråd, skrev i en kronikk i Aftenposten i 2005 at kontante penger letter kriminaliteten. Han påpekte at de fleste typer kriminalitet ville bli vanskelig uten kontanter, og foreslo som en begynnelse at vi fjernet 1000-lappen.

Disse utspillene skapte stor debatt og mange oppslag i ulike meda. NSRs daglige leder måtte svare for utspillet i beste sendetid på NRK en fredagskveld.

Forslaget har også etter disse utspillene vært oppe i media med jevne mellomrom, og både Finanstilsynet og ØKOKRIM har tatt til orde for en fjerning av 1000-lappen overfor Finansdepartementet.

Finansdepartementet ber i et brev, datert 14. juni i år Norges Bank om å vurdere 1000-lappen og om mulig når den kan fjernes. NSR venter i spenning på Norges Banks avgjørelse.

Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven).

§ 13. Pengesedler og mynter
Banken har enerett til å utstede norske pengesedler og mynter.
Banken treffer bestemmelse om sedlenes og myntenes pålydende og utforming.
Banken kan bestemme at andre kan produsere pengesedler og mynter etter avtale med banken.

§ 15. Tilbaketrekking av betalingsmidler
Banken kan ved forskrift bestemme at sedler av bestemt utgave og pålydende eller bestemt myntsort skal settes ut av omløp.
Sedler og mynter som er satt ut av omløp, opphører å være tvungent betalingsmiddel ett år etter kunngjøring. Banken er pliktig til å innløse sedler og mynter som innleveres innen ti år etter fristens utløp.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss