Finalistene til Fidusprisen er klar

En jury bestående av representanter fra NorSIS, Datatilsynet og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) kårer vinneren basert på en faglig vurdering av kandidatene. Kandidatene er fremkommet gjennom en bred spørreundersøkelse blant forbrukere utført av TNS Gallup. I undersøkelsen er forbrukerne bedt om å rangere bedrifter og bransjer ut fra tillit til hvordan disse behandler personopplysninger.

Juryen har i år valgt å nominere kandidater som utmerker seg særskilt innen sine respektive bransjer når det gjelder tillit hos forbrukere om hvem som tar informasjonssikkerhet på alvor.

 

 

Årets kandidater er:

  • FINN.no
  • KOMPLETT.no
  • Nowegian
  • SAS

Justis- og beredskapsminister Grethe Faremo kunngjør og overrekker prisen til vinneren på Sikkerhetskonferansen 2013.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss