Fem kjappe

Denne gangen er det Rune Foshaug, styremedlem fra NHO, som svarer på spørsmål.

Rune Foshaug (Foto: NHO)

Rune Foshaug (Foto: NHO)

Rune er avdelingsdirektør kompetanse og innovasjon i NHO-S Han har i nesten hele sin yrkeskarriere jobbet med samfunnsmessige, økonomiske og juridiske aspekter innenfor områder som kompetanse, forskning, innovasjon, teknologi og digitalisering. Rune representerer NHO i en rekke fora, utvalg og styrer, f.eks. i SRY, i Digitale 21 og som styrerepresentant i Næringslivets sikkerhetsråd. Rune er utdannet statsviter med samfunnsøkonomi, juss og historie i fagkretsen.

Din organisasjon er en av NSRs stiftere, hva anser du som den viktigste årsaken til å være stifter av NSR?

Den viktigste grunnen er at alle bedrifter og virksomheter må ha et bevisst forhold til de verdiene de forvalter, og medlemskapet bidrar til økt innsikt i hvordan disse verdiene kan sikres.

Fordi sikkerhet utfordrer alle bedrifter på tvers av næringer. For NHO som den største arbeids- og interesseorganisasjon for næringslivet i Norge, var det naturlig å bidra til å styrke næringslivets samlede evne til å forvare sine verdier via etableringen av en egen organisasjon som kunne jobbe dedikert med sikkerhet i alle sine fasetter.

Du er også styremedlem i NSR, hva anser du som din viktigste oppgave i den rollen?

Bidra til en fornuftig forvaltning og prioritering av ressurser nå og fremover.

Sett fra ditt ståsted, hva er NSRs viktigste satsningsområde?

Kan ikke komme utenom cybersikkerhet, fordi digitalisering blir helt kritisk for både arbeidsprosesser og forretningsutvikling.

NSR gjennomfører tre større undersøkelser, Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino), Mørketalls- og Hybridundersøkelsen. Hva anser du som den største verdien av disse undersøkelsene?

Den største verdien er økt bevissthet om kriminalitetsbilde og de truslene nærings- og arbeidslivet står overfor. Dette bidrar til bedre forståelse av hvilke tiltak virksomheten bør iverksette.

Hva vil du si til de virksomhetene, som ennå ikke er medlem av NSR?

Det er bare en ting å si: Meld dere inn!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss