Fem kjappe

John Hammersmark er neste mann ut i serien fem kjappe. John er styremedlem i NSR.

John Hammersmark (Foto: Norges Rederiforbund)

John Hammersmark (Foto: Norges Rederiforbund)

John Hammersmark er leder for Beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund. Hovedoppgaven er å ivareta beredskap for utenriks skipsfart, på vegne av Nærings- og Fiskeridepartementet, og støtte medlemmene i spørsmål knyttet til beredskap. Avdelingen jobber bredt med myndighetsaktører og andre organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Han har 23 års erfaring som offiser i Forsvaret og har en master i militære studier. 

Din organisasjon er en av NSRs stiftere, hva anser du som den viktigste årsaken til å være stifter av NSR?

Å samles om felles interesser og utfordringer for å påvirke myndighetenes ivaretakelse og samtidig øke egen kapasitet gjennom aktiv informasjonsutveksling og nettverket.

Du er også styremedlem i NSR, hva anser du som din viktigste oppgave i den rollen?

Bidra til at NSR prioriterer riktig og har fokus på de viktigste utfordringene til medlemmenes beste.

Sett fra ditt ståsted, hva er NSRs viktigste satsningsområde?

Viktigste område nå er Cybersikkerhet men også alt arbeid som rettes mot å forstå det sikkerhetsmessige omgivelsesbildet både nasjonalt og internasjonalt.

NSR gjennomfører tre større undersøkelser, Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino), Mørketalls- og Hybridundersøkelsen. Hva anser du som den største verdien av disse undersøkelsene?

Slike rapporter er med på å skape forståelse for trusler og utfordringer, samt hyppighet, som ikke ellers er lett tilgjengelig.

Hva vil du si til de virksomhetene, som ennå ikke er medlem av NSR?

Enhver bedrift i Norge bør være del av dette sikkerhetsfellesskapet både for egen del, men også for å bidra til dugnaden.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss