Fem kjappe

Hanne Tangen Nilsen sender stafettpinnen videre, og neste mann ut i serien fem kjappe, er Tom Staavi, styremedlem i NSR

Tom Staavi (Foto: Wesenberg)

Tom Staavi (Foto: Wesenberg)

Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge, han har tidligere vært ansvarlig redaktør i Dine Penger og økonomikommentator i VG.

Din organisasjon er en av NSRs stiftere, hva anser du som den viktigste årsaken til å være stifter av NSR?

Samfunnssikkerhet bygges gjennom at gode krefter samarbeider. Da trengs det ulike samarbeidsfora slik at informasjon og læring deles. Å være det organet for næringslivet i Norge, anser jeg som NSRs viktigste oppgave.

Du er også styremedlem i NSR, hva anser du som din viktigste oppgave i den rollen?

Å jobbe for rammer som gjør at NSR kan vokse og bli en stadig mer uunnværlig partner i sikkerhetsarbeidet for norsk næringsliv.

Sett fra ditt ståsted, hva er NSRs viktigste satsningsområde?

Det er ingen tvil for meg om at trusselbildet fremover kommer til å handle om cybersikkerhet.

NSR gjennomfører tre større undersøkelser, Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino), Mørketalls- og Hybridundersøkelsen. Hva anser du som den største verdien av disse undersøkelsene?

De gir innsikt som hjelper oss å forstå hvilke sikkerhetsproblemer vi har og hvordan vi best jobber videre for å øke vår samlede motstandskraft.

Hva vil du si til de virksomhetene, som ennå ikke er medlem av NSR?

Bli med på dugnaden for et mer robust samfunn. I en verden der alle er knyttet sammen via nettet og vi er gjensidig avhengig av hverandre, er vi ikke sterkere enn det svakeste leddet. Meld deg inn!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss