Få ruser seg på jobb, men det er ikke uvanlig å jobbe i bakrus

Rusmiddelbruk på arbeidsplassen forekom sjelden. Bakrus eller sløvhet som følge av drikking dagen før var vanligere. Det viser resultatene i en studie fra Folkehelseinstituttet.

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Totalt var det 2437 deltakere i studien. De arbeidet innen åtte bransjer: Helsevesenet, finansnæringen, industri, transport og lager, utelivsbransjen, offentlig administrasjon, media og forskning.

Forskerne fant at 5,2 prosent av deltakerne hadde brukt beroligende eller sløvende legemidler i løpet av de siste to døgn og 1,4 prosent hadde brukt narkotika. 17 prosent hadde brukt alkohol det siste døgnet, men kun én av deltakerne hadde alkohol i kroppen.

 

 

 

 

 

Andre funn i studien var:

  • Om lag 25 prosent rapporterte at de hadde opplevd bakrus eller sløvhet på jobben i løpet av siste år på grunn av drikking dagen før.

  • Fem prosent hadde vært borte fra jobben på grunn av drikking i løpet av siste år.

  • Bruk av narkotika og stort alkoholinntak som førte til bakrus eller sykefravær var mye vanligere blant ansatte i utelivsbransjen enn blant ansatte i andre bransjer, og minst vanlig blant helsearbeidere.

  • Bruk av beroligende eller sløvende legemidler var vanligst blant helsearbeidere og transport- og lagerarbeidere.

  • Stort alkoholinntak, sykefravær på grunn av drikking og bruk av narkotika var vanligere blant menn enn blant kvinner.

Om studien
I denne undersøkelsen har FHI, inkludert tidligere SIRUS, undersøkt rusmiddelbruk blant arbeidstakere ved hjelp av analyse av spyttprøver i kombinasjon med selvrapporterte opplysninger. Påvisning i spyttprøvene er sikker indikasjon på nylig bruk av de aktuelle stoffene, det vil som oftest bety bruk innen de siste 12-48 timene.

Bruk av rusmidler blant norske arbeidstakere har tidligere blitt undersøkt ved spørreundersøkelser og intervjuer. En svakhet med slike undersøkelser er underrapportering av rusmiddelbruk.

Totalt deltok 21 firmaer i studien, og Statens vegvesen ga tillatelse til å inkludere tungtransportsjåfører ved vegvesenets kontrollstasjoner for tunge kjøretøyer.

Deltakerne fylte ut et prøveskjema og avga en spyttprøve som ble analysert for alkohol, seks narkotiske stoffer og 12 beroligende legemidler.

Takk til:

Dr. Per Trygve Normann (NIPH), Professor Dr. Jørg Mørland (NIPH), Kjetil Frøyland (AKAN), Arne Røed Simonsen (NSR) and J. Michael Walsh (The Walsh Group, Bethesda, MD, USA) som deltok I forarbeidet til studien. Takk til de som rekrutterte ansatte og samlet inn prøver, og til Hana Adamusova og ansatte ved rettsmedisinsk institutt som analyserte prøvene, og til Ritva Karinen som kontrollerte alle prøveresultatene.

Les hele studien her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss