Er sikkerhetsekspertene en trussel?

Med utviklingskurver som spriker i alle retninger, er det i beste fall et tankekors – i verste fall en trussel - at samfunnssikkerhetens fremste eksperter stadig forfekter den endimensjonale og lineære framskriving av «gårsdagens» trusler.

Kim Frederiksen

Kim Frederiksen

Forandringer i samfunnet har sterke eksponentielle og disruptive trekk – altså forandring med lynets hast og i stadig nye retninger. For å kunne «spå» om vår fremtid og dets trusler må disse raske og overraskende «forandringer» vektes inn med betydelig større tyngde.

Sikkerhetsmiljøet med stor grad av skolering fra militæret, politiet og vekteryrket er nok mer kjent for sin svart/hvite, enklere og lineære tenkning, enn den abstrakte som trengs i dag. Det trengs kreative evner satt i system – eller fremtidsforskning om man vil – for å tilføre sikkerhetsekspertene en mer presis og riktig fremtid å risikovurdere. Hvordan fremtiden ser ut om 5, 10, 25 eller 50 år?

For å kunne risikovurdere fremtidens bygg, infrastruktur, arbeidsplasser og hjem – må en kunne ane konjunkturene av dem. Sikkerhetsmiljøene trenger derfor – for din, min og samfunnets skyld - de som leter etter de kommende "knekk" på utviklingskurver – de disruptive retninger.

Vi sikkerhetseksperter - må erkjenne egne begrensninger og tilføre våre oppgaver/teams de ferdigheter vi mangler, for å kunne utarbeide en troverdig risikovurdering med adekvat og lønnsom beskyttelse av samfunnet, mot morgendagens trusler – hva enn de måtte være?

Fremtidsforskning i sikringsrisikoanalyser av Inger-Lise Førland Utland, er en tankevekker om en kritisk mangel i dagens sikkerhetsmiljøer. For den saks skyld - en mangel i dagens utdannelse av både politi, militær og vektere – som i en stadig mer kompleks og utrygg verden - får en stadig viktigere samfunnsoppgave med å sikre oss og våre oppvoksende barn.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss