Er norsk petroleumssektor godt nok rustet mot cyberangrep?

NUPI har lagt frem en ny rapport om prosjektet «Cybervåpen i internasjonal politikk», som har hatt som mål å kartlegge trusselbildet og den historiske bruken av digitale våpen mot kritisk infrastruktur, og utfordringene i å sikre kritisk nasjonal infrastruktur i Norge.

Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

Bruken av digitale våpen er et voksende globalt problem. Samfunnet blir raskt mer digitalisert - og dermed mer utsatt for angrep. Disse sårbarhetene blir stadig mer misbrukt av stater og andre internasjonale aktører: Informasjon blir stjålet, og sabotasje oppstår. Politisk motiverte digitale angrep mot oljeinfrastruktur representerer en slik trussel, men dette har ikke tiltrukket så mye oppmerksomhet fra politikere og bedriftsledere som andre sikkerhetsutfordringer i sektoren.

I en internasjonal krise kan norske olje- og gassleveranser til Europa angripes på en skala som langt overstiger det private og offentlige sektor opplever daglig. Slike angrep kan være rettet mot å stoppe eller hindre fysisk levering av petroleum, med direkte økonomiske, sikkerhetsmessige og politiske implikasjoner utover det digitale domenet.

Denne rapporten undersøker spørsmålet om digital sabotasje av norsk petroleumsvirksomhet ved å sette spørsmålet i en geopolitisk sammenheng, ved å undersøke tidligere saker, og ved å undersøke dagens sikkerhetsoppsett i petroleumsvirksomheten.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss