Er kontantøkonomien igjen i rampelyset, eller er den fremdeles mest i mørket?

Næringslivets Sikkerhetsråd tok i 2005 til orde for å fjerne 1000-lappen og se nærmere på kontantøkonomien. Dette for, om mulig, å begrense den svarte økonomien og flere former for kriminalitet.

Det samme har Finanstilsynet gjort, ØKOKIM har sågar uttalt at en fjerning av tusenlappen vil være forebyggende og dempende for kriminalitet der kontanter er en nødvendig faktor. Allerede i 2003 i en kronikk i Aftenposten tok spesialrådgiver Rune Grundekjøn i Finanstilsynet til orde for å redusere kontantbruken i Norge samt å fjerne 1000-lappen.

Senest i juni 2010 ber Finansdepartementet Norges Bank om å vurdere å fjerne 1000-lappen, og spør også om når dette kan la seg gjøre. Svaret på dette kom i oktober 2010 da vi i Aftenposten kunne lese at Norges Bank ikke har til intensjon om å fjerne 1000-lappen. De betviler ikke at-1000 lappen benyttes til kriminell aktivitet. De sier samtidig at hvis de fjerner 1000-lappen vil bare 500-lappen benyttes i stedet, eller føre til økt bruk av Euro, og spesielt 500- Euroseddelen. Det har de muligens rett i.  

  • Den italienske bankforeningen har erklært «krig mot kontanter». En av grunnene er at landet taper rundt 100 milliarder euro, eller ca 22 prosent av BNP, på den svarte økonomien.  

  • I Colombia i 2006 ble importert 230 000 euro i 500-Eurosedler på legitim måte, mens 600 millioner Euro i samme valør ble eksportert fra landet. Pengene stammet høyst sannsynlig fra narkotikaomsetning og annen organisert kriminalitet.

  • Bristiske myndigheter har besluttet at britiske banker og vekslingskontorer ikke lenger får importere og omsette 500-euroseddelen Det store gapet mellom den importerte og eksporterte summen viser i hvilken grad 500-Euroseddelen brukes av kriminelle.

Blant mange tiltak og mye godt arbeid for å begrense den svarte økonomien, er det fra 1.januar 2011 gjort en endring i skattereglene. I denne endringen mister næringsdrivende retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift ved kontant betaling over 10.000 kroner. I slike tilfeller kan betaler i de nye reglene også gjøres medansvarlig for eventuelle skatteunndragelser hos mottaker.

Alt dette står i sterk kontrast til Norges Bank argumentasjon for å beholde 1000-lappen, eller 500- lappen for den saks skyld. Er Norges Bank i utakt med norske og andre myndigheter, eller forsøker de å fortelle oss at vi må ha en viss svart økonomi for å holde stabilitet i økonomien?

Det bør nå skjæres gjennom og fjerne 1000-lappen som kun vil bli savnet sårt av en gruppe: De kriminelle!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss