Egen underside for sikkerhetsutfordringer globalt

Flere og flere norske virksomheter har lokasjoner og personell rundt om i verden, og enda flere har personell på internasjonale reiser.

Illustrasjonsbilde (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjonsbilde (Foto: Arne Røed Simonsen)

NSR har derfor etablert utvalget Grenseløse utfordringer. Virksomhetene møter et komplekst trusselbilde i stadig endring, og gikk i 2010 sammen i et utvalg "Grenseløse utfordringer ". Utvalget ble nedsatt av NSR med det formål at selskapene skulle kunne utveksle erfaringer og "beste praksis" innenfor internasjonal sikkerhet og beredskap. Basert på utvalgsmedlemmenes erfaringer, har vi samlet og tematisert ulike nettsteder.

Under fanen Globalt finne henvisninger til nettsteder som kan gi deg nyttig informasjon og grunnlag for dine vurderinger og håndtering av forskjellige former for risiko ved etablering eller pågående virksomhet utenfor Norge.
Mange av de norske selskapene som opererer internasjonalt er medlemmer av NSR..

NSRs rolle som et knutepunkt mellom myndighetene og næringslivet, ble tydeliggjort når statsråd Trond Giske, i etterkant av terroraksjonen i In Amenas, inviterte samtlige toppledere for stifterorganisasjonene til et innspills møte for å diskutere sikkerhetsutfordringer og risikovurderinger i tilknytning til norske selskapers virksomhet i utlandet. Signalet fra samtlige deltakere på møte var, at NSR var det rette organet for å lede arbeidet med å styrke informasjonssamlingen og gjøre den tilgjengelig for bedriftene. NSR vil med dette, ta den rollen.

Vi vil også invitere ett større antall norske internasjonale virksomheter til et topplederseminar i mars 2015. Seminaret er i samarbeid med Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss