E-tjenesten la frem sin åpne vurdering

-Gode etterretningsvurderinger i rett tid er svært viktige for at sivile og militære beslutningstakere skal ha en best mulig situasjonsforståelse, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (Foto:Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter)

Dette er tredje gang Etterretningstjenesten offentliggjør sin ugraderte vurdering. FOKUS 2013 ble overlevert til forsvarsministeren 4. mars.

-Slik får beslutningstakerne et solid fundament for sine beslutninger. E-tjenestens integritet er også meget viktig: Tjenesten skal etter beste evne beskrive verden slik den faktisk er, og ikke slik vi kanskje hadde foretrukket at den var, sier hun.

-Jeg er opptatt av at informasjon om Forsvarets virksomhet skal være åpent tilgjengelig. Samtidig må noe informasjon må skjermes av sikkerhets- og operative grunner. Dette gjelder i særlig grad Etterretningstjenesten. FOKUS gir et fint innblikk i temaer E-tjenesten jobber med, uten å gå i detalj, sier forsvarsministeren.

Høy kvalitet
Etterretningstjenesten har også bidratt til den samordnede risiko- og trusselvurderingen for samfunnssikkerheten, som nylig ble offentliggjort.

-Tjenesten leverer vurderinger av høy kvalitet, ofte på meget kort varsel, blant annet under terroranslaget i Algerie i januar i år, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Forsvarsministeren mener at publikasjonen vil være av interesse.
- Etterretningsvurderingen er ugradert, men den er utarbeidet av høyt kvalifiserte og meget kompetente analytikere. Det er først og fremst detaljeringsnivået som skiller den fra tjenestens graderte produkter. Den gir derfor et godt inntrykk av hvilke geografiske og tematiske områder etterretningstjenesten har oppmerksomheten rettet mot, sier hun.

Grunnlag for debatt
Forsvarsministeren takket sjef for E-tjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen og hans medarbeidere for produktet, og sa at hun håpet at også årets utgave av den ugraderte etterretningsvurderingen vil bli et nyttig grunnlag for den offentlige debatten.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss