Du snakker…….

Falske basestasjoner og innhenting av informasjon fra mobile enheter har fått stor oppmerksomhet i media etter Aftenpostens avsløringer den siste tiden.

Illustrasjonsbilde (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjonsbilde (Foto: Arne Røed Simonsen)

Utfordringen og sårbarhetene er ikke nye, men den tilsynelatende strategiske plasseringen av de falske basestasjonene har vekket oppmerksomhet. Heller ikke dette bør komme som en overraskelse for den sikkerhetsbevisste. Manglende sikkerhetsbevissthet er kanskje den største sårbarheten i Norge.

Vi tror at alt for få norske virksomheter har dette høyt nok på agendaen, og kanskje enda færre styrerom. - Dette er helt sikkert en vekker for mange og en god anledning til å minne selskapene på hvor viktig det er med sikkerhetsrutiner. Det slurves kolossalt mye, sier tidligere generaldirektør i Hydro og styreleder i flere virksomheter, Eivind Reiten til Aftenposten (16.des.2014)

Falske basestasjoner er bare en av mange måter å drive informasjonsinnhenting på. Både offentlige og private virksomheter er nesten kontinuerlig utsatt for forsøk på datainnbrudd (hacking). Mørketallundersøkelsen viser at oppdagelsesevnen er lav for norske virksomheter. Fem % svarer at de har avdekket datainnbrudd, mens realiteten er at over halvparten har vært utsatt for dette.

Les også: Stor risiko for at informasjon kan komme på avveie

Vi anbefaler alle virksomheter å gjennomføre en risikoanalyse, bli bevisst hvilke verdier man besitter og hvordan man beskytter dem.

NSR har noen enkle råd:

 1. Tenk over hvilken informasjon du deler med andre over telefon eller e-post?
  - Ukrypterte telefoner og e-poster, kan utnyttes av andre enn de, de er ment for.
   
 2. Hva har du med deg av bærbare medier i møterom?
  - Bærbare PCer og mobiltelefoner kan avlyttes selv om de er i "hvilemodus". Vurder om temaet på møte kan være sensitivt og om utstyret må være med inn i møterommet.
   
 3. Hvilke bærbare medier har du med på reise, og hva har du av sensitiv informasjon på disse?
  -Bærbare medier kan også benyttes til sporing av dine bevegelser. Dersom utstyret blir tapt eller stjålet kan informasjonen lett hentes ut av andre.

…….hvem lytter

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss