Digital sikkerhet og din nye arbeidshverdag

NTNU CCIS vil gjennomføre kurset «Digital sikkerhet og din nye arbeidshverdag» for ledige og permitterte etter Covid 19-pandemien. Kurset er gratis for deltakerne.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

NTNU har satt sammen et team av særdeles kompetente forelesere på de ulike tema kurset omfatter. Med forbehold om endringer inneholder kursprogrammet dette:

Ansvarlig enhet: NTNU CCIS (Center for Cyber and Information Security) ved IIK (Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Prosjektleder: Instituttleder Nils Kalstad, IIK (direktør NTNU CCIS)

Faglig ansvarlig: Instituttleder Nils Kalstad (i samspill med ansvarlige ledere på IDI (Institutt for datateknologi og informatikk), IØT (Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) og ID (Institutt for design)

Informasjon om utdanningstilbudet:

  • 1 ukes etterutdanningskurs med vekt på digital sikkerhet og den nye digitaliserte arbeidshverdagen med påfølgende omstillingsbehov og muligheter.
  • Kurset vil bli gjennomført som nettkurs (NTNU Zoom) med inntil 48 deltakere pr kurs. Disse vil bli fordelt på 12 grupper a 4 personer pr gruppe.  
  • Deltakerne er arbeidsledige og permitterte innenfor områdene IKT/teknologi, ingeniørfag/realfag, økonomi/administrasjon/ledelse og helsefag og reiseliv. NTNU vil organisere kursdeltakerne slik at de har et felles ståsted med hensyn til bransje og eller kompetanse.
  • Kurset er et etterutdanningskurs som gir kursbevis ved gjennomføring, men ikke studiepoeng.

NTNU planlegger med 2 ukeskurs gjennomført før 1. september:

1. kurs i uke 34 (mand 17.-fred 21. august)

2. kurs i uke 35 (mand 24.- fred 27. august)

Hvert kurs vil omfatte følgende tema (med forbehold om endring):

1.            «Digital sikkerhet, 5G og tingenes internett» ved nestleder institutt, førsteamanuensis Katina Kralevska

2.            «Den digitale økonomien» ved professor Harald Øverby

3.            «Lean organisering i en sikker digital verden» ved fagenhetsleder, universitetslektor Ottar Henriksen

4.            «UX/digital tjenestedesign anvendt i arbeidslivet» ved instituttleder Ole Andreas Alsos

5.            «Blockchain, kryptovaluta og digital sikkerhet» ved førsteamanuensis Mariusz Nowostawski

6.            «AI/kunstig intelligens og ML/maskinlæring. Hva er potensialet?» ved professor Katrin Franke

7.            «Bruk av Big Data/stordata – muligheter og utfordringer» ved professor Marius Pedersen

8.            «Digital transformasjon og bærekraft» ved professor Arne Krokan

9.            «Hybride trusler – hybrid forsvar» ved professor Kirsi Helkala

10.          «Post-kvante kryptografi – hva kan det bety for arbeidslivet?» ved professor Colin Boyd

11.          «AI/kunstig intelligens og sikkerhet» ved førsteamanuensis Lasse Øverlier

12.          «Personvern, anonymitet og det mørke nettet» ved førsteamanuensis Lasse Øverlier

Målsettingen er å gi kursdeltakerne en oversikt over innhold i begreper og utviklingstrekk ved den pågående digitaliseringen, herunder forståelse for nødvendigheten av god cyber- og informasjonssikkerhet.

Inspirere til og motivere for videre utdanning.

Hvert kurs er på 40 timer, og går over en uke med undervisning fra kl 08.00-16:00 brutt opp av 15 min pauser mellom kurstimene og 30-60 min lunsjpause.

Påmelding:

kurs I, 17-21. august: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18924

kurs II, 24-28. august: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18925

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss