Det retroaktive samfunnet

Bør man fokusere mer på å håndtere en hendelse når den inntreffer, enn fokusere mer på en proaktiv holdning for å unngå hendelser? Forebygging og beredskap går hånd i hånd, i alle fall på papiret. Nå må fokuset rettes fra "hvorfor ble ikke hendelsen avverget" til "dette har vi gjort for å avverge hendelser".

Politi

Foto: Arme Røed Simonsen

Vi er flinke til å håndtere kriser, vi skal være best når det smeller!

Dette er gode norske holdninger, og ikke minst et særdeles viktig arbeid. Beredskap er evnen, kunnskapen og erfaringen vi har til å håndtere en uønsket hendelse. Vi har et godt system for utdanning av beredskapsplanleggere i stat og kommune, det gjennomføres lokale, nasjonale og internasjonale øvelser for å kunne møte de scenario fagpersoner mener er mulige kan skje. Større næringslivsaktører har et stort fokus på beredskap og deltar ofte sammen med statlige og kommunale aktører på øvelser, noe som bedrer samfunnets evne til bedre å håndtere hendelser.

 Kan man ha god beredskap uten å tenke på forebygging?

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) fokuserer på forebygging av alle former for kriminalitet i og mot næringslivet og er en forkjemper for best mulig beredskap, spesielt i næringslivet, men også for samfunnet som en helhet. NSR sin viktigste oppgave er å bidra til forebygging av tilsiktede uønskede handlinger, vi ønsker at beredskapsressursene skal benyttes i minst mulig grad. Vi ønsker rett og slett at ingenting skal skje. En romantisk og utopisk tanke, eller en ledestjerne å strekke seg etter?

Kall det hva man vil. NSR mener at mange tilsiktede uønskede handlinger, som kan føre til uønskede hendelser, kan forebygges med sårbarhetsreduserende tiltak.

"har ikke peiling på slike ting"

Jørgen Dyrhaug i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) uttalte på et foredrag under TEKNA-seminaret i april 2015 at 'man må erkjenne sårbarheter, ta inn over seg det reelle situasjonsbildet, erkjenne risiko, forstå sårbarhetene og skaffe seg kompetanse på fagområdet'. Dyrhaug poengterer ytterligere at 'Dere må erkjenne sårbarheten. Det holder ikke at dere "ikke har peiling på slike ting"'. NSM sin kanskje beste kommentar under samme seminar var nok 'Dere utgjør en trussel fordi dere ikke har kompetansen'(VVS aktuelt 02. juni 2015). All ære til NSM som retter ærlige ord mot en av elefantene i rommet.

Kompetansen innen risikoanalyser og sikringstiltak er dessverre ikke god nok i samfunnet, men den gode nyheten er at vi er på vei til å bli bedre. NSR har kurset over hundre personer innen sikringsrisikoanalyse siden vi begynte vårt kurs Innføring i sikringsrisikoanalyse i desember 2014. Våre kurs i fysisk sikring fylles raskt opp, og har vært gjennomført i flere år. Det finnes flere tilbydere av kurs innen fagfeltet, både fra næringslivet og fra staten. Utfordringen ligger i å erkjenne behovet for kompetanse, innen et fagfelt man "ikke har peiling på". NSR bistår gjerne med å gi peiling!

Ut å slukke branner

Ingen ønsker en beredskapshendelse, men alle bør være forberedt på at noe kan skje. Heldigvis vil nok mange fortsette med det gode beredskapsarbeidet og slukke de brannene som måtte oppstå, også de som er tilsiktede. Men selv en godt håndtert hendelse vil kunne skape konsekvenser for en virksomhet eller for samfunnet, produksjonsstans, redusert eller ingen evne til å tilby tjenester, inntektstap og kanskje ett skudd i baugen for rennomméet. Vi må slutte å påpeke manglende tiltak som kunne forhindret en hendelse, etter at hendelsen er et faktum. Retroaktiv evne sammen med proaktive tiltak og holdninger vil gjøre virksomheter og samfunnet ytterligere styrket til å møte utfordringer.

Øk din kunnskap, reduser dine sårbarheter!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss