Det må satses mer på bekjempelse av gjengkriminalitet

- Vi trenger en sterkere innsats mot gjengkriminalitet. Oslopolitiet har helt spesielle utfordringer og må settes i stand til å jobbe strategisk og langsiktig for å bekjempe de kriminelle gjengmiljøene, sa stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) da han besøkte Næringslivets sikkerhetsråd.

Jan Bøhler (Foto: Geir Krogh)

Jan Bøhler (Foto: Geir Krogh)

Jan Bøhler var første programpost på torsdagens kombinerte styre og rådsmøte i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR). Rådet er opptatt av ulike sikkerhets og kriminalitets utfordringer for næringslivet og kriminalitetstrender og kriminelle miljøer er derfor midt i interessefeltet. Jeg møter i rådet på vegne av hovedorganisasjonen YS.

Territoriale gjenger
Jan Bøhler har tidligere utmerket seg med stor kunnskap om kriminalitetsutfordringer i Oslo, ikke minst fordi han bor i Groruddalen og sitt langvarige politiske engasjement. Han var spesielt opptatt av de ulike territoriale gjengene i Oslo. - De etablerte gjengene fra 70-tallet er fortsatt aktive inne kriminell virksomhet, men utfordres nå av yngre multietniske miljøer, forklarte han.

- Politiet vet mye, men greier ikke å stanse dem, hevdet han videre og viste bl.a. til ulike voldshendelser og skuddrama på Lørenskog i fjor sommer.

I følge Bøhler har de økende antall voldshendelsene i ungdomsmiljøene bakgrunn i kamp om salgsarenaer for narkotika og rivalisering mellom de ulike gjengene. - Noen ungdom har faktisk bestemt seg for å bli kriminelle og er innforstått med at de må være villig til å begå voldshandlinger og ta en fengselsstraff for gjengen.

Politiet må ta utviklingen på alvor
Bøhler fortsatte videre med at han blitt beskylt for å stigmatisere fordi han snakker åpent om problemene. Han er ikke fornøyd med politiet fordi de er redde for å snakke om kriminelle gjenger av frykt for å gi dem status. – Dette holder ikke, sa Bøhler, vi må snakke om de kriminelle gjengene for å mobilisere samfunnet. Utviklingen må tas på alvor for å unngå at de kriminelle miljøene får utvikle seg videre.

- I de kriminelle gjengene er vold det viktigste redskapet. Det er en underverden i Oslo uten samfunnsmoral. Jeg hører daglig om rekruttering av ungdom som faller utenfor, hevdet Bøhler. Han mente derfor at vi trenger en langt sterkere innsats mot gjengkriminaliteten. Oslo har her helt spesielle utfordringer. Hvis politiet skal greie å bekjempe gjengkriminaliteten må det prioriteres over tid og settes av dedikerte ressurser, slo han fast.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss