Den islamske stat (IS) endrer terrortaktikk for å opprettholde trusselen i Europa

Dette fremkommer i rapporten Changes in Modus Operandi of IS revistited. Rapporten er utarbeidet av Europols European Counter Terrorism Center (ECTC).

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Ettersom den såkalte Islamske stat (IS) taper grunn i Midtøsten, antyder mønsteret som er fulgt i de siste terroraksjonene i Europa, at de allerede har tatt i bruk ny taktikk i angrep mot vestlige land. Rapporten gir en oppdatert vurdering av trusselbildet mot EU.

EU står i dag overfor en rekke terrortrusler- og angrep, både fra organiserte grupper til enslige individer, enten styrt fra eller inspirert av IS. Det har vært benyttet eksplosiver og automatvåpen, like gjerne som stikk- og huggvåpen, og kjøretøy. Angrepene varierer fra å være nøye planlagt, til å være spontane. IS har også vist seg å være effektive som inspiratorer overfor grupper som ønsker å iverksette angrep på egenhånd.

Europol’s Director Rob Wainwright: “The last two years have seen a number of jihadist attacks, several of which have caused mass casualties. The scale of this threat has been widely acknowledged in Europe, triggering an intensified cooperation between police and security services across the continent leading to an increase of arrests and plots foiled before terror attacks could be carried out. This shows that the increased cooperation and exchange of data between all relevant services across Europe is a successful means to mitigate the threat posed by IS. Nevertheless today’s report shows that the threat is still high and includes diverse components which can be only tackled by even better collaboration."

Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Coordinator: “We have to be vigilant, since the threat posed by the so-called Islamic State (IS) and returning foreign fighters is likely to persist in the coming years. These people are trained to use explosives and firearms and they have been indoctrinated by the jihadist ideology. An effective response requires a comprehensive approach and long term commitment. Of course, the primary responsibility in the fight against terrorism lies with the Member States. However, the EU and its agencies such as Europol can and should play a supportive role that helps respond to the cross-border nature of the threat.”

Noen av hovedkonklusjonene i rapporten er:

 1. Det er stor fare for nye angrep i EU, både fra enkeltstående individer og grupper.
  Vurderinger fra noen etterretningstjenester indikerer at flere titalls personer, styrt av IS og med kapasitet til å begå terrorhandlinger, allerede er i Europa.

 2. I tillegg til Frankrike og Belgia, vil alle andre deltakende EU-land i den Amerikansk-ledede koalisjonen mot IS, være et mål for terroristene.

 3. Det mest trolige scenarioet vil være samme fremgangsmåte og samme type våpen som ved tidligere angrep.

 4. Dersom IS taper, eller blir alvorlig svekket i Syria/Irak, vil det kunne bli en økt retur av fremmedkrigere til Europa, eventuelt at de reiser til andre konfliktområder.

 5. Kontraterror eksperter forventer at IS planlegger å utføre angrep med baser i Libya.

 6. Fremgangsmåter benyttet i Syria/Irak, som bilbomber, utpressing og kidnapping, kan også bli brukt i Europa.

 7. IS preferanse for myke mål, antyder at kritisk infrastruktur som kraftstasjoner og atomanlegg ikke er en prioritet for øyeblikket.

 8. Deler av den syriske flyktningestrømmen kan være sårbar for radikalisering og kan bli mål for ekstreme rekrutterere i Europa. Gitt at det er av interesse for IS å tilspisse migrasjonskrisen for å polarisere befolkningen i Europa, vil infiltrasjon i flyktningeleirer eller i grupper av flyktninger kunne finne sted.

 9. Kontakt mellom terrorister og organiserte kriminelle er generelt av pragmatisk og opportunistisk karakter, og for helt spesifikke hensikter. Likevel tyder mye på at slik kontakt er økende. Mange terrorister har kriminell bakgrunn og benytter kriminelle nettverk i forberedelsene av et angrep til for eksempel å skaffe seg falske dokumenter, våpen, og så videre.

 10. Det er viktig å være oppmerksom på at IS ikke er den eneste terrororganisasjonen som har kapasitet og vilje til å utføre angrep i vesten, eller å inspirere andre til å utføre angrep. Al Qaeda og Al-Nusra, eller deres tilhengere, vil fortsatt kunne utgjøre en trussel for vestlige land.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss