Datasikkerhet for ledere

Ny bok skal gi ledere bedre forståelse av IT-sikkerhet

Fv. Ronny Windvik ved FFI og Håkon Bergsjø i NSM (Foto: Arne Røed Simonsen)

Fv. Ronny Windvik ved FFI og Håkon Bergsjø i NSM (Foto: Arne Røed Simonsen)

I et digitalisert samfunn betyr cybersikkerhet noe for alle. God sikkerhet gir et konkurransefortrinn. God sikkerhet er ikke bare nødvendig i egen virksomhet, men like viktig å følge opp hos underleverandører

Flere utvalg, rapporter, undersøkelser og artikler peker på viktigheten av en viss IT-kompetanse hos ledere.

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge utalte under konferansen «Cybersikkerhet i styrerommet» at det er nødvendig med minst én i styret som har kompetanse innen IT-sikkerhet. -Passivitet i styrerommet er den største sikkerhetstrusselen, sa Kreutzer.

Ronny Windvik ved FFI og Håkon Bergsjø i NSM, forfatterne bak boken "Datasikkerhet for ledere", sier at, tanken bak boken er å gi ledere en bedre forståelse av behovet for god IT-sikkerhet. De har lagt vekt på at boken skal være lettlest og rettet mot en leders utfordringer.

Boken består av fem grunnleggende kapitler og en serie temaartikler, som også kan brukes som oppslagsverk ved ulike hendelser, som for eksempel innsidetrussel, personvern og GDPR, bruk av skytjenester mv. I tillegg er det et kapittel som gir en oversikt hvor man kan få hjelp og tips til håndtering når hendelser inntreffer.

-Bevissthet og kompetanse om den største sikkerhetstrusselen i dag er særdeles viktig. Denne bokutgivelsen vil derfor være et godt bidrag til kompetanseheving og håndtering av hendelser for ledere, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss