Britisk import- og omsetningsforbud for 500-euroseddelen

Britiske myndigheter har besluttet at britiske banker og vekslingskontorer ikke lenger får importere og omsette 500-euroseddelen. Beslutningen er tatt i etterkant av en analyse foretatt av det britiske Serious Organised Crime Agency (SOCA).

 Analysen fant at ni av ti av disse sedlene i omløp var i hendene på kriminelle aktører, og at ca 500 millioner euro i denne valøren ble innført til Storbritannia til tross for marginal etterspørsel i det legitime vekslingsmarkedet. 
Euroens popularitet blant kriminelle skyldes at den betraktes som en relativt stabil valuta, men også at det er langt enklere og billigere å frakte et parti med 500-eurosedler kontra et tilsvarende beløp i for eksempel 100-dollarsedler.

Avisen Financial Times skriver at det i Colombia i 2006 ble importert 230 000 euro i 500-eurosedler på legitim måte, mens 600 millioner euro i samme valør ble eksportert fra landet. Pengene stammet høyst sannsynlig fra narkotikaomsetning og annen organisert kriminalitet. Det store gapet mellom den importerte og eksporterte summen viser i hvilken grad 500-euroseddelen brukes av kriminelle.

Å ha kontanter i stort omfang er ofte en indikator på at det er utbytte fra kriminalitet. Kontanter brukes fordi pengene kan forflyttes fysisk og at de ikke legger igjen spor i det finansielle systemet. Med unntak av noen tilfeller er det liten grunn til å håndtere store mengder kontanter istedenfor å la transaksjoner gå gjennom bankvesenet. Det er tidkrevende og kostbart, dessuten vil man være mer sårbar for ran og innbrudd.

Fra forskjellige norske myndighetshold har det tidligere kommet forslag om å fjerne tusenlappen som betalingsmiddel. Bakgrunnen for forslagene er at man ser at seddelen i liten grad brukes i varehandelen, samtidig som det gjøres større beslag av seddelen når forsøk valutasmugling avdekkes. Internasjonalt er FATF en pådriver for at myndigheter skal avskaffe sedler med store valører.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss