Bevissthet er nøkkelen til suksess

Kriminalitet mot næringslivet er omfattende og antar stadig nye former. Fakturabedragerier, datainnbrudd, informasjonstyveri, underslag, utpresning og ran er noe av det kriminalitetsbilde en næringslivsleder må forholde seg til. Er leder og ansatte i virksomheten bevisste disse utfordringene?

Virke har lenge jobbet aktivt for å skape bevissthet hos næringslivets ledere om konkrete sikkerhets- og kriminalitetsutfordringer. Virke er en av de sentrale organisasjonene som står bak opprettelsen av Næringslivets Sikkerhetsråd med det formål å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet. Ingen virksomhet eller offentlig etat kan håndtere alle utfordringene knyttet til sikkerhet og kriminalitet alene. NSR er et knutepunkt for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom næringsliv og politi- og sikkerhetsmyndigheter, skriver administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen i sin leder.

Les hele magasinet her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss