Avtale om operasjonelt samarbeid signert

Vestoppland politidistrikt har signert en samarbeidsavtale rundt etterforskning av digital kriminalitet med CCIS - Center for Cyber and Information Security som er en del at Høgskolen i Gjøvik.

Rektor Jørn Wroldsen (tv.) og politimester Johan M Welhaven

Rektor Jørn Wroldsen (tv.) og politimester Johan M Welhaven (Foto: NorSIS)

Det nasjonale fagmiljøet innen etterforskning av digital kriminalitet finnes på Gjøvik hos CCIS. CCIS samarbeider allerede med Europol, Politidirektoratet, Kripos, Økokrim og Politihøgskolen. Avtalen mellom Høgskolen i Gjøvik, CCIS og Vestoppland politidistrikt styrker også samarbeidet med lokale politistyrker.

Samarbeid på kort og lang sikt

- Vi ser et stort potensiale i dette samarbeidet, både på kort og lang sikt. Vestoppland politidistrikt blir fra 2016 en del av det nye Innlandet Politidistrikt, og vi ønsker med dette å få på plass et operasjonelt samarbeid, som også det nye politidistriktet kan ta del i, hvis den nye ledelsen der ønsker det, sier Welhaven.

Vestoppland politidistrikt og CCIS vil knytte nærmere kontakter når det gjelder etterforskningsrelaterte oppgaver knyttet til IKT og sikkerhet. Som et ledd i dette skal Vestoppland politidistrikt dele av sin kunnskap og praktiske erfaringer. Dette kan være som ledd i undervisningen ved Høgskolen i Gjøvik, eller ved forskningsprosjekter.

I tråd med HiGs og NTNUs strategier

Rektor Jørn Wroldsen ved Høgskolen i Gjøvik ser stor nytte av å etablere samarbeid med aktører fra offentlige sektor og næringslivet.

- Avtalen om det praktiske samarbeidet mellom Vestoppland politidistrikt og Høgskolen i Gjøvik gjennom CCIS er helt i tråd med satsingen som HiG og CCIS er i gang med, og samsvarer også med NTNU sine strategier, om å samarbeide tettere med samfunnsaktører, forklarer Wroldsen.  

Positivt med lokal aktør

CCIS er glad for samarbeidet med Vestoppland politidistrikt.

 - CCIS er svært positiv til at Vestoppland politidistrikt ser mulighetene som vi ønsker å skape sammen med våre partnere. Det er viktig for innlandet at vi sammen med Vestoppland politidistrikt driver kunnskapsutvikling for å bekjempe digital kriminalitet. CCIS er i en oppstartsfase og blir formet sammen med vertsinstitusjonen HiG og det er mer enn 25 partnerne som tar aktivt del på ulike måter, sier direktør Sofie Nystrøm.

Les mer om CCIS her: www.ccis.no  og oversikt over partnere her: https://ccis.no/nb/partnere/

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss