Årsmøte 2016

Året 2015 / 2016 har igjen vært preget av høy aktivitet og nye oppgaver, skriver direktør i NSR i sitt forord til årsrapporten 2016

Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

-NSR har i løpet av 2015 fått mange nye medlemmer og betydelig en inntektsøkning som benyttes til økt bemanning, aktiviteter mot medlemmer, og samarbeid med myndighetene.

I overgangen til 2016 merker også NSR at det er økonomiske trange tider for næringslivet, og vi har opplevd et større frafall av medlemmer enn tidligere. Tross frafall av medlemmer, vil vi være rustet til fortsatt stor aktivitet.

Næringslivets Sikkerhetsråd har fokusert på aktiviteter for medlemmer og næringslivet som er tidsriktig og relatert til utvikling i trusselbildet mot næringslivet og samfunnet forøvrig. Dette har medført at vi har vært synlig i media og samfunnsdebatten, og vi tror dette har en verdi for våre medlemmer og for våre samarbeidspartnere blant myndighetene, skriver Fischer Eriksen.

Årsmøtet

Dersom du ennå ikke har meldt deg til årsmøtet kan du gjøre det via denne lenken.

Årsmøtet består av tre deler:

Kl 14:00 Formel del i henhold til NSRs vedtekter. Det er en stemmeberettiget
pr. medlemsvirksomhet.

Kl 15:00 Faglig del: Migrasjonsutfordringen i Europa.
Politiinspektør i Kripos og styrkesjef for Siem Pilot FRONTEX, Tore Barstad og sjef for Etteretningsseksjonen ved Kripos, politiinspektør Gordon Petterson.

Kl 16:00 Sosial del med lett servering og minglemuligheter.

       

 

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss