Arbeidsmarkedskriminalitet

Arbeidsmarkedskriminalitet! Du har sett det beskrevet i aviser under fete avisoverskrifter. Eller du har selv som næringsdrivende erfart å bli utkonkurrert av kriminelle aktører, slett ikke under like vilkår.

Anne-Catherine Gustafson

Anne-Catherine Gustafson (Foto: Arne Røed Simonsen)

Alvorlig kriminalitet i arbeidsmarkedet handler helt konkret om aktører som begår grove lovbrudd og som derved undergraver og utkonkurrerer det seriøse arbeidslivet. I tillegg til å utnytte trygde- og velferdsordninger, benyttes ulovlig arbeidskraft og utstrakt bruk av svart arbeid. Vi ser grov sosial dumping og tvangsarbeid. Fiktiv fakturering, hvitvasking av kriminelt utbytte og kamuflering av straffbare handlinger i legal virksomhet er også en del av bildet. Kriminalitetsbildet er stort og omfattende. Det preges av profesjonelle aktører, og krever samlede mottiltak.

Du ser det ikke før du tror det!

Politiet jobber nå med flere saker der mennesker utnyttes på det groveste og tvinges til å jobbe under svært uverdige forhold. Dette kan vi ikke som samfunn stå og se på. Det vi ser det eier vi! Vi har alle en jobb med å gjøre, bl.a med å sjekke at arbeidskontrakter er i samsvar med de reelle forholdene som arbeidstakerne jobber under.

Tonen fra toppen er avgjørende

De kriminelle utnytter smutthull i systemene, der de erfarer at myndighetenes evne å samarbeide er svak. Denne utfordringen krever felles innretning, styring og prioritering på toppledernivå i alle kontrolletater.

Politiet har satt arbeidsmarkedsmarkedskriminalitet på agendaen. Kontrolletater og næringslivet har blitt invitert til og komme med innspill til hvordan vi skal angripe denne utfordringen. Resultatet er en felles analyse som skal leveres i november. Denne vil danne grunnlaget for en videre samlet innsats og iverksettelse av felles tiltak.

I tillegg må de ulike bransjene selv ta ansvar og rydde i eget reir. Byggenæringens Landsforening (BNL) ved direktør Jon Sandnes har hatt en forbilledlig tilnærming, vært tydelig og sagt; «Vi ønsker å starte med oss selv!» - etterfulgt av; «men vi trenger hjelp!».  I regi av Seriøsitetsforumet til BNL utarbeides det nå en veiledning for hvordan virksomheter skal velge gode samarbeidspartnere i byggeprosjekt. Her hentes kompetanse og kunnskap fra både skatt, arbeidstilsyn, politi og næringsliv. Politiet trenger nettopp dette for å bekjempe alvorlig kriminalitet!

Arbeidet som gjøres i bygge- og anleggsbransjen kan med fordel overføres til andre bransjer. Arbeidsmarkedskriminalitet gjør seg gjeldene sees også i restaurant og gatekjøkken-, renhold-, dagligvare-, bilpleie-, transport- og eiendomsbransjen.

Både profesjonelle yrkesgrupper og privatpersoner gjør kriminaliteten mulig

Det er nær sagt umulig å gjennomføre omfattende og organisert arbeidsmarkedskriminalitet uten hjelp fra revisorer, regnskapsførere og advokater. Kriminelles plassering av personer eller utnyttelse av ansatte, gjør seg gjeldende både i offentlig og privat virksomhet.  Dette er et alvorlig samfunnsproblem.

PST, NSM, Økokrim, Næringslivets Sikkerhetsråd og Kripos utarbeider derfor i fellesskap en veiledning for hvordan man kan foreta grundig sjekk av ansatte både før, under og ved avvikling av ansettelsesforhold.  Forhåpentligvis vil dette være et godt forebyggende tiltak for å bekjempe kriminalitet.

Avslutningsvis viser FAFO sin forskning at har vi en jobb å gjøre når det gjelder holdninger. Dette handler i høyeste grad om deg og meg. Tilbud henger sammen med etterspørsel – også når det gjelder svart arbeid.

Integritet er det du velger å gjøre når ingen ser deg!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss