Anerkjennelse internasjonalt, men tungsolgt hjemme

Norske sikringspublikasjoner høster anerkjennelse internasjonalt, mens vi i Norge er mest opptatt av å hevde at det er umulig å sikre seg.

Karl Johansgate (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Etter 22/7 og det hurtig endrende trusselbildet over hele Europa, skulle man tro at gode tanker rundt fornuftig sikring ville være etterspurt. Men, nei, vi vurderer fortsatt.

Som en konsekvens av det verste angrepet på det norske samfunn etter andre verdenskrig, skal vi bygge et helt nytt regjeringskvartal. Byer ekspanderer og det bygges nytt som aldri før, og sikring er knapt et tema i viktige utdanninger som arkitektur og byplanlegging.

De som tar til orde for sikring av byrom blir tidvis møtt med «det er umulig å sikre seg hundre prosent», «vi må ikke mure oss inne» eller «vi må ikke skape frykt». Snakker man derimot miljø og levende byrom, er det lettere å få positiv oppmerksomhet.

Det er viktig at norske miljøer tar innover seg at sikring, miljø og levende byrom ikke alltid er i konflikt med hverandre. Får vi sikringsforståelse inn i de riktige utdanningsmiljøene kan de faktisk forsterke hverandre, og dermed gi oss trygghetsfølelse, en god estetisk opplevelse og samtidig være bærekraftig.

Boken «The City Between Freedom and Security», et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og Bergen Arkitekthøyskole har vist nettopp dette. NSR og flere andre, har gjennom artikler, intervjuer og foredrag forsøkt å formidle dette budskapet. Foreløpig er vi på «Interessant».

I Tyskland derimot, har en jury og det tyske arkitekturmuseet ført opp bokprosjektet som ett av de ti viktigste verkene utgitt innen arkitektur i år.

2017 DAM Architectural Book Award ble utdelt 11. oktober.

Tilsvarende ble en ny norsk standard, NS 5834 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom, lansert. Standarden ble godt mottatt av fagmiljøene i Norge, men den vakte også interesse i utlandet.

Det ble observert at det ikke fantes en tilsvarende standard i andre land, og at Norge hadde gjort et stykke nybrottsarbeid. Det jobbes derfor med å gjøre denne til en internasjonal standard.

Ingen blir profet i eget land, i alle fall ikke innen sikring. Vi håper derfor den internasjonale anerkjennelsen når tilbake til norske politikere, byggherrer, utbyggere og utdanningsmiljøer.

Klikk her for engelsk versjon.

DAM jurys begrunnelse:

A book with an outstanding design and highly unsettling contents: With the black printed dust jacket the title of the book I partly covered over, with the words "Freedom" and "Security" remaining visible. The graphic zone suggests that here two concepts are being revealed and elaborated on. Only when one removes the dust jacket does one discover the yellow cover behind it and thus the complete book title with the black-and-white photography. The endpapers are printed with a critical hypothesis on gleaming yellow in large letters that run across the gutter.

With a successful combination of highly detailed, refined isometric illustrations and fittingly down-to-earth, neutral typography, different scenarios for securing public space are presented by key examples. The core hypotheses are inset into the blocks of copy and in this way the flow of the text is skillfully given a more relaxed feel. The security measures are described in a very vivid way. The different positions of the military, the police, the politicians and civil society are juxtaposed. 

What temporary and permanent restrictions on free space, buildings and events are we prepared to accept in exchange for the feeling of security? How secure will our democracy then be? Where is the line dividing security and surveillance? Not every place and not every person should be monitored. A topic that concern us all in an age of terrorist threats and wannabe autocrats. Where are the intelligent deign and architectural solutions that will succeed in not stripping us of a sense of freedom? These tasks must be construed from a human point of view, as avoidable security measures can swiftly themselves become threatening walls. This is definitely a topic that should not be left solely to the politicians, military and police to solve. On balance, this is a successful discussion (study) of various scenarios world-wide that entail much conflict – and are superbly suited to describing the subject's complexity!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss