Analyseverktøy lansert!

Næringslivets Sikkerhetsråd har lansert nytt digitalt verktøy for gjennomføring av sikringsrisikoanalyser – VTS-analyse, som har vært etterspurt blant våre medlemmer.

Sjekk matt (Foto: Espen Wik)

Foto: Espen Wik

Som tidligere annonsert, vil verktøyet forenkle og effektivisere gjennomføringen av risikoanalyser. Verktøyet vil hjelpe den enkelte virksomhet med å finne sin risiko mot tilsiktede uønskede hendelser, og dermed kunne ta beslutning om riktige tiltak. Om ikke lenge vil trolig flere virksomheter underlegges ny sikkerhetslov, og verktøyet vil forenkle prosessen med analysearbeidet.

Analyseverktøyet er utviklet i samarbeid med Roy Stranden og OneVoice, og vi tilbyr våre medlemmer 20 % rabatt på lisensavgiften. Analysens innhold vil bli lagret i henhold til myndighetenes krav om sikkerhet, og OneVoice har ansvaret for support, drift og vedlikehold.

Mer informasjon om analyseverktøyet kan leses her, VTS-analyse, meld din interesse for mer informasjon.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss