Aksjon mot flere butikker etter mistanke om grov menneskehandel

Sammen med blant Byggenæringens Landsforening har NSR vært pådriver for å få arbeidsmarkedskriminalitet på dagsorden i Samordningsorganet. Dette blir også et tema på Sikkerhetskonferansen 2014, hvor Kripos vil omtale nettopp denne saken. Det blir også en paneldebatt om arbeidsmarkedskriminalitet generelt.

Illustrasjonsfoto (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjonsfoto (Foto: Arne Røed Simonsen)

Politiet  gjennomførte tirsdag 9.september ransaking av 20 dagligvarebutikker på Østlandet. I tillegg er det gjennomført kontrollaksjoner mot 9 andre butikker.

Bakgrunnen er mistanke om bl.a. grov menneskehandel, skatteunndragelse, bedrageri av NAV, lånebedrageri, bruk av andres identitet og skimming.

– Denne saken har avdekket en profittbasert og strukturert utnyttelse av både offer og samfunnet. Det mest alvorlige er den grove utnyttelsen av mennesker i en sårbar situasjon, sier politimester ved Romerike politidistrikt, Bjørn Vandvik.

I formiddag i dag ble det gjennomført en koordinert ransaking av 20 butikker i Rælingen, Oslo, Asker, Bærum, Sandefjord, Larvik og Ski. Butikkene er tilknyttet en kjede. I tillegg har NAV, Skatteetaten, Tollvesenet og Næringsetaten, med bistand fra politiet, kontrollert 9 andre matvarebutikker. – Saken har et stort omfang og vi vil idag og fremover foreta en rekke pågripelse og ransakinger, sier Vandvik.

Omfattende siktelser

Politiet har siktet flere personer for en rekke forhold. De mest alvorlige siktelsene omhandler tvangsarbeid og vi mener de er offer for grov menneskehandel, sier Vandvik. I tillegg er det mistanke om store skatteundragelser og momsbedrageri, organisert konkursvirksomhet, omfattende og systematisk NAV-bedrageri, lånebedrageri, butikkarbeidere uten lovlig opphold, falsk identitet og skimming.

Grov menneskehandel

Vi har til nå identifisert et antall mennesker som vi mener er offer for menneskehandel, men dette tallet kan endre seg når vi får avhørt alle involverte. Ofrene kommer fra Pakistan, og Nepal. – Et av kjennetegnene ved menneskehandelsaker er at det er vanskelig å få offer til å snakke med politiet, og krever mye ressurser å etterforske disse sakene. I dette tilfellet mener vi ofrene har reist til Norge finansiert ved lån, som må nedbetales ved trekk i lønn. Det er blitt gjort låneopptak i deres navn og id-papirer er holdt tilbake av bakmenn, sier Vandvik.

Tverretatlig aksjon

Saken ble avdekket i forbindelse med etterforskning av annen kriminalitet, og er et eksempel på arbeidsmarkedskriminalitet der kriminelle bruker legal næringsvirksomhet til å skaffe seg profitt. Aksjonen er et samarbeid mellom politi og flere kontrolletater: 210 politiansatte er involvert i selve ransakingen, i tillegg rundt 60 personer fra NAV, Skatteetaten, Næringsetaten i Oslo, Tollvesenet og UDI. Romerike politidistrikt har fått bistand fra 9 andre politidistrikt, i tillegg til Politiets utlendingsenhet, Kripos og Økokrim.

Arbeidsmarkedskriminalitet

- Romerike politidistrikt har ledet etterforskningen av denne saken. Uten støtte fra Samordningsorganet hadde det blitt vanskelig, sier politimester Vandvik. Arbeidsmarkedskriminalitet har store konsekvenser for samfunnet og er et samfunnsproblem som politiet ikke kan bekjempe alene. Samordningsorganets skal bidra til styrking av innsatsen mot alvorlig kriminalitet. Samordningsorganet ble opprettet 1. juni 2010 for å styrke politiets bekjempelse av alvorlig kriminalitet, og kriminalitet som begås over flere politidistrikt.


Sammen med blant Byggenæringens Landsforening har NSR vært pådriver for å få arbeidsmarkedskriminalitet på dagsorden i Samordningsorganet. Dette blir også et tema på Sikkerhetskonferansen 2014, hvor Kripos vil omtale nettopp denne saken. Det blir også en paneldebatt om arbeidsmarkedskriminalitet generelt.

Arbeidsmarkedskriminalitet blir også et tema på Sikkerhetskonferansen 2014

Fakta

  • Aksjon mot 20 butikker i Rælingen, Oslo, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski
  • I tillegg kontroll av 9 andre butikker i kjeden.
  • 210 fra politiet var involvert i aksjonen på tirsdag.
  • I tillegg rundt 60 personer fra andre kontrolletater deltok.
  • Politiet på Romerike har fått bistand fra politidistriktene i Oslo, Asker og Bærum, Follo, Sør-Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Agder, Hedmark, Østfold, samt Politiets utlendingsenhet.
  • Kripos og Økokrim har bistått under etterforskningen
  • Andre kontrolletater som er involverte: NAV, Skatteetaten, Tollvesenet, UDI, Næringsetaten i Oslo

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss