Akseptabel risiko, eller skal denne revurderes?

Jeg kommer nylig fra stillingen som sikkerhetsrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste, og som seniorrådgiver ved sikkerhet og beredskap i Utenriksdepartementet. Etter en uke i ny rolle, ser jeg mange spennende utfordringer på veien videre og jeg er ydmyk for alle de oppgavene som jeg skal ta fatt på.

Jack Fischer Eriksen

Jack Fischer Eriksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Da jeg tidligere gav råd til virksomheter og holdt foredrag som ansatt i PST, var tilhørerne ofte veldig interessert og lyttende. Jeg kunne referere til gode analyser, og i klar tale fortelle hva som var viktig for den enkelte virksomhet for å oppnå god sikkerhet.

Hvordan vil det være å gi råd til virksomheter i næringslivet, uten «uniform» og drahjelp fra PST?

NSR har med sitt nettverk, opparbeidet faglig integritet og god kompetanse innen sikkerhet generelt gjennom mange år. NSRs diverse råd og utvalg har mye kunnskap, og med min bakgrunn innen sikkerhet vil jeg si at vi fortsatt kan gi gode råd og veiledninger, med fokus på tverrfaglig og tversektorielt samarbeid.

Man greier aldri å sikre seg 100 % mot alle uønskede hendelser som kan inntreffe, derfor utsetter man seg alltid for en viss risiko. Virksomheten må vurdere hva som hva som er akseptabel risiko og hva som er uakseptabel risiko.

Gjennom årets Mørketallsundersøkelse har NSR påvist at over halvparten av norske bedrifter blir utsatt for alvorlig datakriminalitet, les mer om dette i artikkelen om Mørketallsundersøkelsen. Dette er kanskje ikke uventet for mange, men det er skremmende å avdekke at det er kun 5 % av virksomhetene som vet at de er hacket. Dette viser at minst 45 % av virksomhetene ikke vet at de er utsatt for alvorlig datakriminalitet eller spionasje. Dette er med andre ord ikke en bevisst risikoaksept, hvis så tilfelle bør risikoaksepten revurderes.

Nå vet dere om trusselen, også en del om sårbarhetene, gjennomfør en verdivurdering av egen virksomhet og tett de åpenbare hullene!

Jeg ser frem til å møte de mange medlemmer av NSR, og vil daglig jobbe for et godt samarbeid i kampen mot kriminalitet mot næringslivet, både innenlands og utenlands.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss