Advarer mot falske fakturaer

Skatteetaten har anmeldt to tilfeller av falske fakturaer rettet mot bedrifter, hvor Skatteetaten er oppgitt som avsender. Dette er forsøk på svindel. Kontonummeret som er angitt på disse fakturaene tilhører ikke etaten.

Har du mottatt faktura for innbetaling av restskatt fra Skatteetaten og er usikker på om den er korrekt, anbefaler vi at du kontrollerer at kontonummeret på fakturaen er identisk med kontonummeret som er oppgitt i selvangivelsen din. Hvis dette stemmer, kan du trygt betale fakturaen opplyser Skatteetaten.

Dersom virksomheten har mistanke om mulig falsk faktura kontakt Skatteetaten.

Utover feil kontonummer er det også flere andre punkter som kan tyde på at en faktura er falsk, og som virksomheterderfor bør være oppmerksomme på:

  • Det er ikke oppgitt KID-nummer
  • Det er ikke oppgitt IBAN-nummer eller BIC-kode
  • Det er beregnet MVA på restskatten
  • Det er oppgitt en epostadresse på fakturaen, feks en gmail-konto e.l
  • Betalingsmottaker er angitt som Skatteetaten og ikke et kemnerkontor

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss