Adjø!

Når dette leses har jeg sagt farvel til Næringslivets Sikkerhetsråd. 1. mai tiltrådte jeg som administrerende direktør for Bergene Holm AS, et av Norges største trelastselskaper med knappe 400 ansatte og vel 1 mrd. i omsetning.

Det er en stor overgang, men det var fra Bergene Holm AS jeg kom til NSR i 2009. Det som den gang slo meg var at jeg og få andre i den bransjen hadde hørt om NSR eller NSRs arbeid, til tross for at vi også ble utsatt for kriminalitet. Jeg hadde selv kjeppjaget representanter for "slipeligaen" fra en av fabrikkene, og katalogselskaper forsøkte seg både mot hovedkontoret og fabrikkene. En dyktig driftsdirektør sørget for å varsle alle fabrikksjefene om noen i selskapet hadde en eller annen erfaring det burde advares mot, men NSR var ikke kjent.

Noe av det første jeg gjorde da jeg tiltrådte som direktør  i NSR i august 2009 var derfor å endre fokus for NSRs aktivitet til å rette seg mer mot næringslivets ledere, både gjennom media og i alle andre relevante fora. Det er lederne som sitter med ansvaret for virksomhetens sikkerhet og det er de som allokerer resurser intern. Mens HMS-arbeid er lovpålagt er det kriminalitetsforebyggende arbeidet basert på egeninteresse og bevissthet om trusselen. Hvis en leder ikke er bevisst de farer og kostnader som virksomheten er utsatt for, vil det kriminalitetsforebyggende arbeidet lide. Vi kan ikke pålegge lederen p gjøre noe, men vi søker å bevisstgjøre slik at det ligger et reelt valg bak de prioriteringer som tas internt.

Jeg mener at vi gjennom de siste 3 årene har oppnådd å bli mer synlige, at kriminalitet i og mot næringslivet har kommet litt mer frem i media og i næringslivet, men samtidig erkjenner jeg at vi ikke er i mål ennå. Det vil vi sikkert aldri bli heller. Med en administrasjon på to personer er det begrenset hvor mye man kan rekke over.  "Å nå dem som ikke bryr seg" er krevende..

De resultatene vi har oppnådd skyldes flere årsaker. Målrettet arbeid er en, men en like viktig årsak finnes i det frivillige arbeidet som våre utvalg og nettverk legger ned for NSR og det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det er en fenomenal innsats og et utrolig kunnskapstilfang NSRs administrasjon har å trekke på. Likeledes har det en uvurderlig betydning kontaktflaten vi har mot etater, departementer og politikere. Gjennom det nettverket får vi mulighet til påvirkning og bistand ved behov.

Jeg benytter de siste linjene til å takke alle som støtter opp om NSR og det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Vi er avhengig av deres innsats. Jeg benytter også muligheten til å ønske Kristine Beitland velkommen som ny direktør i NSR. Hun og Arne Røed Simonsen vil uten tvil ta NSR et skritt videre.

Adjø, og på gjensyn hos Bergene Holm AS.

Erland Løkken (t.h.) takker av som direktør i NSR
og ønsker Kristine Beitland velkommen

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss