• OSPA

  OSPA-finalistene er klare

  The Outstanding Security Performance Award –OSPA deles ut for fjerde gang i Norge.

 • Arne Helme, KPMG og Jack Fischer Eriksen, NSR (Foto: KPMG og Arne Røed Simonsen)

  Rask digitalisering øker sårbarhet – virksomhetene henger ikke med!

  – Forståelsen for dagens sårbarheter reflekterer ikke utviklingen i risikolandskapet. Virksomhetene er for dårlige på risikomodellering og fremtidsscenarier, sier Arne Helme i KPMG og Jack Fischer Eriksen i Næringslivets sikkerhetsråd.

 • Foto: NSM

  NSM etablerer Nasjonalt cybersikkerhetssenter

  I takt med en stadig økende digitalisering av Norge ser vi behov for et tydelig offentlig ansikt som viser myndighetenes arbeid for å motvirke cybertrusler. I løpet av høsten etablerer Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) derfor Nasjonalt cybersikkerhetssenter, som skal gjøre det digitale rom sikrere for norske aktører. Vår nasjonale motstandsdyktighet og beredskap i det digitale rom må nemlig styrkes. Dette krever en kraftsamling av ressurser fra offentlige myndigheter, næringsliv, akademia og internasjonale partnere.

 • Foto: Adobe Stock

  NSR deltok på Arendalsuka

  Trusler som utro tjenere eller innsidere representerer er en stor utfordring for både offentlige og private virksomheter. Politiet arrangerte en debatt om temaet for å bevisstgjøre oss alle på trusselen vi står overfor under Arendalsuka

 • Foto: Adobe Stock

  NSR og GDPR

  I juli trådte personvernordningen, eller GDPR som står for General Data Protection Regulation, i kraft. Hva har NSR gjort?

 • Nordisk møte 2018

  Nordisk sikkerhetsmøte i Oslo

  Det årlige møtet mellom NSR og våre nordiske kollegaer fant sted i Oslo i slutten av juni. Hensikten med møtet er gjensidig informasjonsutveksling og orienteringer.

 • Logo Nasjonal sikkerhetsmåned

  Hvordan avsløre skadelig e-post og svindel?

  Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten er å tilrettelegge for en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag, noe som bidrar til økt verdiskaping og velferd.

 • Trond Eirik Schea (Foto: ØKOKRIM)

  ØKOKRIMs trusselvurdering 2018

  ØKOKRIM ser en tydeligere tendens til at digitaliseringen gjør det stadig enklere å drive massebedragerier – norske bedrifter og privatpersoner er attraktive mål for utenlandske bedragere.

 • Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

  Microsoft bygger datasentre i Norge

  IT-kjempen Microsoft annonserte i dag at de etablerer to nye datasentre i Norge, samtidig som de inngår en viktig kundeavtale med Equinor om levering av datasentertjenester.

 • Fasade Sør-Øst politiditrikt

  Trusler i og mot næringslivet

  Sør-Øst politidistrikt har utarbeidet en trusselvurdering for næringslivet. Politiets virksomhetsstrategi tilsier målrettet forebygging med utgangspunkt i risikoanalyser. Det er derfor svært gledelig at denne rapporten er kommet.

Viser fra 91 til 100 av totalt 500 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss