• Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR og Anders Anundsen ønsker dere velkommen til konferansen!

  Sikkerhetskonferansen 2018

  Temaer på årets konferanse er informasjonssikkerhet, kriminalitetsbildet og sikkerhet internasjonalt. Tidligere justisminister Anders Anundsen vil lede årets Sikkerhetskonferanse!

 • Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

  Varsel om cyberangrep mot nettverksinfrastruktur

  Flere norske og internasjonale medier har skrevet om et dataangrep mot nettverksinfrastruktur, og amerikanske og britiske myndigheter har gått ut med et felles varsel.

 • Beste nye Sikkerhetsprodukt 2017: Vitnemålsportalen. Utviklet av CERES. Marte Holhjem og Rikke K Gåsholt, CERES. Prisen ble overrakt av professor Martin Gill, som også er prisens opphavsmann. (Foto: ARne Røed Simonsen)

  Suksessen fortsetter...

  Portalen for OSPA 2018 er åpen. Slå et slag for godt sikkerhetsarbeid, og nominer dine ansatte, din sjef, en leverandør, et produkt, (eget eller andres) deg selv eller et statlig initiativ. Og hvem får "Årets OSPA", prisen for langt og godt sikkerhetsarbeid?

 • Foto: Adobe Stock

  Syria og Midtøsten – vurdering av situasjonen for NSRs medlemmer

  Konflikten i Syria har det siste døgnet tatt en ny vending da en koalisjon mellom USA, Storbritannia og Frankrike – angrep en rekke mål knyttet til utvikling, produksjon og lagring av kjemiske våpen i Syria.

 • Fv. Ronny Windvik ved FFI og Håkon Bergsjø i NSM (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Datasikkerhet for ledere

  Ny bok skal gi ledere bedre forståelse av IT-sikkerhet

 • Paneldebatt frokosseminar hos NSR

  "Møt PST og politiet" trakk nærmere 500 deltakere

  I forbindelse med offentliggjøringen av Nasjonal trusselvurdering (NTV) har NSR arrangert seminar i 5 byer, og oppslutningen har vært overveldende.

 • Rune Nøstvik (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Hva gjør du når dine ansatte blir truet?

  Hver dag blir hundrevis av mennesker i Norge utsatt for vold eller trusler i jobbsammenheng. For mange ansatte og arbeidsgivere er dette en ny og vanskelig situasjon å håndtere.

 • Kjetil Nilsen (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Verdens tryggeste land

  -Men, antallet dataangrep gir en økende bekymring. Angrepene er rettet mot individer, virksomheter og kritisk infrastruktur, sa direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, under åpningen av NSMs sikkerhetskonferanse.

 • Illustrasjon (Foto: Adobe Stock/Arne Røed Simonsen)

  Cybersårbarheter gir økt risiko

  Risikoen for å bli rammet av uønskede hendelser i Norge øker på grunn av nye cybersårbarheter. I sin årlige rapport om risikotilstanden i Norge slår Nasjonal sikkerhetsmyndighet fast at nye sårbarheter, kombinert med en negativ utvikling av trusselbildet, øker risikoen for å bli rammet av sikkerhetstruende hendelser

 • Foto: Adobe Stock

  Sikkerhet i ansettelsesforhold

  Veilederen er nå oversatt til engelsk

Viser fra 91 til 100 av totalt 500 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss