• Rune Nøstvik (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Hva gjør du når dine ansatte blir truet?

  Hver dag blir hundrevis av mennesker i Norge utsatt for vold eller trusler i jobbsammenheng. For mange ansatte og arbeidsgivere er dette en ny og vanskelig situasjon å håndtere.

 • Kjetil Nilsen (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Verdens tryggeste land

  -Men, antallet dataangrep gir en økende bekymring. Angrepene er rettet mot individer, virksomheter og kritisk infrastruktur, sa direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, under åpningen av NSMs sikkerhetskonferanse.

 • Illustrasjon (Foto: Adobe Stock/Arne Røed Simonsen)

  Cybersårbarheter gir økt risiko

  Risikoen for å bli rammet av uønskede hendelser i Norge øker på grunn av nye cybersårbarheter. I sin årlige rapport om risikotilstanden i Norge slår Nasjonal sikkerhetsmyndighet fast at nye sårbarheter, kombinert med en negativ utvikling av trusselbildet, øker risikoen for å bli rammet av sikkerhetstruende hendelser

 • Foto: Adobe Stock

  Sikkerhet i ansettelsesforhold

  Veilederen er nå oversatt til engelsk

 • Terje Wold (Foto: KPMG)

  Cybersikkerhet – fra serverrom til styrerom

  Digitaliseringen skyter fart i samfunnet. Det øker sårbarhetsflaten til verdiene vi vil beskytte. Hvem har ansvaret for sikkerheten?

 • Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Tenker du digital sikkerhet på reise?

  Samtlige offentlige trusselvurderinger vurderer den digitale trusselen som høy og at digitale angrep er pågående.

 • Morten Haga Lunde (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Fokus 2018 er offentliggjort

  Fokus er Etterretningstjenestens ugraderte vurdering av de mest sentrale utviklingstrekk innenfor de land og tema som tjenesten er gitt i oppdrag å følge. Vurderingen gir Etterretningstjenestens prognose for ventet utvikling det kommende året.

 • Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

  Er norsk petroleumssektor godt nok rustet mot cyberangrep?

  NUPI har lagt frem en ny rapport om prosjektet «Cybervåpen i internasjonal politikk», som har hatt som mål å kartlegge trusselbildet og den historiske bruken av digitale våpen mot kritisk infrastruktur, og utfordringene i å sikre kritisk nasjonal infrastruktur i Norge.

 • Foto: Arne Røed Simonsen

  Ny sikkerhetslov vedtatt

  Stortinget har vedtatt ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) som vil erstatte dagens lov fra 1998. – Den nye sikkerhetsloven er tilpasset den teknologiske utviklingen, og vil også sikre informasjon som sendes digitalt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

 • Knut Iver Aastorp (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Ny regional koordinator i Trøndelag

  Knut Iver Aastorp jobber som seksjonsleder med ansvar for beredskap, kvalitetsstyring, juridiske tjenester og arkiv i AtB AS i Trondheim.

Viser fra 51 til 60 av totalt 454 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss