• Kristian Hvilen (tv) og Kjetil Skogrand (Foto: Privat)

  Mange uforberedt på hjemmekontor – svindel største utfordring

  Flere små og mellomstore bedrifter strever med innføringen av hjemmekontor. Når de hiver seg rundt for å få ting på plass kan det gå utover sikkerheten til virksomheten.

 • Foto: Arne Røed Simonsen

  Smittevern i varehandel

  NSR rettet en henvendelse til Folkehelseinstituttet (FHI) på vegne av våre medlemmer i varehandelen. FHI har nå svart, og lagt ut råd til detalj og varehandel.

 • Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

  Varsel: Koronasituasjonen i det digitale rom

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) følger utviklingen av koronasituasjon tett, og har kontinuerlig dialog med partnere nasjonalt og internasjonalt. Vårt døgnbemannede operasjonssenteret følger med på situasjonen og bistår virksomheter ved behov.

 • Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

  Forsvarsdepartementet med positivt svar til NSR

  NSR fikk i dag svar fra Forsvarsdepartementet på henvendelsen om fritak for militær tjenesteplikt for personell i samfunnskritiske funksjoner under koronakrisen.

 • Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

  NorSIS og NSR lanserer nettside for tryggere hjemmekontor

  I samarbeid med Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) lanserer NorSIS i dag en nettside med gode råd og tips for en trygg digital arbeidshverdag. Målet er at dette skal hjelpe de mange hundre tusener av nordmenn som nå sitter på hjemmekontor til å bevare en trygg digital hverdag.

 • Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

  Koronasituasjonen: Næringslivets sikkerhetsråd ber om fritak for militærtjeneste for samfunnskritiske funksjoner

  På vegne av vår eiere, ber Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) om at myndighetene fritar personell i samfunnskritiske virksomheter til innkalling til militær øving eller samfunnsstøtte i forbindelse med koronasituasjonen.

 • Samarbeid og tillit - viktigere enn noen sinne

  Vi står nå midt oppi en situasjon ingen av oss har opplevd i Norge tidligere. Aldri i nyere tid har norske myndigheter lagt så sterke begrensninger på virksomheten nasjonalt som nå. Tiltakenes hensikt er å stoppe spredningen av Koronaviruset. Kostnadene for samfunn og næringsliv er enorme.

 • Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

  Mer hjemmekontor - store muligheter, men også risikoer

  Korona-pandemien har ført til at mange bedrifter har innført utstrakt bruk av hjemmekontor. Dette gir store muligheter for ansatte til å holde kontakten uten å være fysisk til stede på arbeidsplassen, og prosjekter og oppgaver kan fortsette. Men hjemmekontor har også noen store sikkerhetsutfordringer. I mange virksomheter har ikke denne arbeidsformen vært vanlig praksis, og hverken virksomheten selv eller de ansatte har nødvendigvis det riktige utstyret eller kompetansen som skal til for å jobbe sikkert.

 • Illustrasjon (Foto: Arne Røed-Simonsen)

  Smittevernråd ved reise, nytt koronavirus (covid-19)

  Oppdatert 23.03.2020. Situasjonen globalt er i stadig utvikling, og rådene vil derfor oppdateres fortløpende. Det er viktig til enhver tid å sette seg inn i de gjeldende smittevernrådene for området du ønsker å reise til.

 • Illustrasjon ( Foto: NSM)

  Varsel i forbindelse med koronaviruset

  Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) følger koronasituasjonen i Norge og utlandet tett og de nåværende omstendigheter har en innvirkning på flere plan. Flere forhold knyttet til det digitale domenet kan påvirkes av situasjonen. Generelt oppfordrer NCSC til økt årvåkenhet og bevisstgjøring rundt IKT-sikkerheten, særlig knyttet til midlertidige hjemmekontorløsninger.

Viser fra 21 til 30 av totalt 500 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss