• Ingrid Ekse Svege

  Møt vår nye medarbeider

  -Krysningspunktet mellom sikkerhetspolitikk og næringslivets interesser har jeg stor interesse for, og kan med stor trygghet si at jeg er på rette stedet for å jobbe med nettopp dette, sier NSR sin nye medarbeider Ingrid Ekse Svege.

 • Hans Christian Pretorius og Hasse Kristiansen

  KPMGs fagmiljø innen cybersikkerhet topper laget

  KPMGs rådgivningsmiljø innen cybersikkerhet får nå to sterke nye lederprofiler med på laget. Hans Christan Pretorius, avdelingsdirektør for cybersikkerhet i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Hasse Kristiansen, CISO i Statnett, blir nå en del av konsulentselskapets raskt voksende cyberavdeling.

 • OSPA

  OSPA-finalistene er klare

  The Outstanding Security Performance Award –OSPA deles ut for fjerde gang i Norge.

 • Arne Helme, KPMG og Jack Fischer Eriksen, NSR (Foto: KPMG og Arne Røed Simonsen)

  Rask digitalisering øker sårbarhet – virksomhetene henger ikke med!

  – Forståelsen for dagens sårbarheter reflekterer ikke utviklingen i risikolandskapet. Virksomhetene er for dårlige på risikomodellering og fremtidsscenarier, sier Arne Helme i KPMG og Jack Fischer Eriksen i Næringslivets sikkerhetsråd.

 • Foto: NSM

  NSM etablerer Nasjonalt cybersikkerhetssenter

  I takt med en stadig økende digitalisering av Norge ser vi behov for et tydelig offentlig ansikt som viser myndighetenes arbeid for å motvirke cybertrusler. I løpet av høsten etablerer Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) derfor Nasjonalt cybersikkerhetssenter, som skal gjøre det digitale rom sikrere for norske aktører. Vår nasjonale motstandsdyktighet og beredskap i det digitale rom må nemlig styrkes. Dette krever en kraftsamling av ressurser fra offentlige myndigheter, næringsliv, akademia og internasjonale partnere.

 • Foto: Adobe Stock

  NSR deltok på Arendalsuka

  Trusler som utro tjenere eller innsidere representerer er en stor utfordring for både offentlige og private virksomheter. Politiet arrangerte en debatt om temaet for å bevisstgjøre oss alle på trusselen vi står overfor under Arendalsuka

 • Foto: Adobe Stock

  NSR og GDPR

  I juli trådte personvernordningen, eller GDPR som står for General Data Protection Regulation, i kraft. Hva har NSR gjort?

 • Nordisk møte 2018

  Nordisk sikkerhetsmøte i Oslo

  Det årlige møtet mellom NSR og våre nordiske kollegaer fant sted i Oslo i slutten av juni. Hensikten med møtet er gjensidig informasjonsutveksling og orienteringer.

 • Logo Nasjonal sikkerhetsmåned

  Hvordan avsløre skadelig e-post og svindel?

  Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten er å tilrettelegge for en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag, noe som bidrar til økt verdiskaping og velferd.

 • Trond Eirik Schea (Foto: ØKOKRIM)

  ØKOKRIMs trusselvurdering 2018

  ØKOKRIM ser en tydeligere tendens til at digitaliseringen gjør det stadig enklere å drive massebedragerier – norske bedrifter og privatpersoner er attraktive mål for utenlandske bedragere.

Viser fra 101 til 110 av totalt 500 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss