• Terje Wold (Foto: KPMG)

  Cybersikkerhet – fra serverrom til styrerom

  Digitaliseringen skyter fart i samfunnet. Det øker sårbarhetsflaten til verdiene vi vil beskytte. Hvem har ansvaret for sikkerheten?

 • Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Tenker du digital sikkerhet på reise?

  Samtlige offentlige trusselvurderinger vurderer den digitale trusselen som høy og at digitale angrep er pågående.

 • Morten Haga Lunde (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Fokus 2018 er offentliggjort

  Fokus er Etterretningstjenestens ugraderte vurdering av de mest sentrale utviklingstrekk innenfor de land og tema som tjenesten er gitt i oppdrag å følge. Vurderingen gir Etterretningstjenestens prognose for ventet utvikling det kommende året.

 • Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

  Er norsk petroleumssektor godt nok rustet mot cyberangrep?

  NUPI har lagt frem en ny rapport om prosjektet «Cybervåpen i internasjonal politikk», som har hatt som mål å kartlegge trusselbildet og den historiske bruken av digitale våpen mot kritisk infrastruktur, og utfordringene i å sikre kritisk nasjonal infrastruktur i Norge.

 • Foto: Arne Røed Simonsen

  Ny sikkerhetslov vedtatt

  Stortinget har vedtatt ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) som vil erstatte dagens lov fra 1998. – Den nye sikkerhetsloven er tilpasset den teknologiske utviklingen, og vil også sikre informasjon som sendes digitalt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

 • Knut Iver Aastorp (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Ny regional koordinator i Trøndelag

  Knut Iver Aastorp jobber som seksjonsleder med ansvar for beredskap, kvalitetsstyring, juridiske tjenester og arkiv i AtB AS i Trondheim.

 • Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

  Hva treffer oss av kriminalitet i fremtiden?

  Forhåpentligvis kjenner du godt til hvilke trusler og risikoer virksomheten din er utsatt for i dag, men er du forberedt på utfordringene og typen kriminalitet som vil treffe dere i fremtiden?

 • Illustrasjon (Foto: Adobe Stock)

  Hvem får du e-post fra? Er du sikker?

  E-post er den foretrukne digitale kommunikasjonskanalen for norske offentlige og private virksomheter, selv om ny teknologi muliggjør andre metoder å kommunisere elektronisk. I følge SSB benyttet 90 % av den norske befolkningen i 2016 Internett til e-post. Dette gjør e-post til en attraktiv angrepsvektor, med et bredt nedslagsfelt som har potensiale til å ramme mange.

 • Runar Karlsen (Foto: Baard Fiksdal)

  Ny lærebok for vektere

  Nye krav til opplæring av vektere er bakgrunnen for at det nå kommer ut en ny lærebok for de rundt 2000 vektere som utdanner seg i faget årlig. Boken er laget av NHO Service og Handel sammen med Norsk Arbeidsmandsforbund.

 • Marie Benedicte Bjørnland, sjef PST (Foto: Arne Røed Simonsen)

  PST har offentliggjort nasjonal trusselvurdering for 2018

  Trusselbildet vil i 2018 preges av en rekke sammensatte utfordringer. En stor del av trusselbildet vil formes av den sikkerhetspolitiske utviklingen og hvordan denne påvirker nære allierte og norske nærområder. I tillegg er flere europeiske land utsatt for alvorlige terrortrusler.

Viser fra 101 til 110 av totalt 500 artikler

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss