9.desember er FNs antikorrupsjonsdag

Mange norske selskaper har kanskje ikke en policy om, eller gjort seg tanker om, hvordan man skal håndtere korrupsjon i Norge. ”Problemet er jo ikke stort i Norge, og vi håndterer det om det skulle dukke opp”. Dette er en sannhet med modifikasjoner.

Næringslivets Sikkerhetsråds (NSR) Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse i Norge (KRISINO) for 2013, viser at 9 prosent kjenner til konkrete eksempler på korrupsjon i egen bransje. Dette er på nivå med tidligere KRISINO-undersøkelser.

I 2013 har vi i samme undersøkelse, for første gang også spurt om virksomhetene foretar undersøkelser av samarbeidspartnere i Norge, utlandet og i land med høy risiko for korrupsjon. Dette for å sikre at disse ikke er involvert i ulovlig eller uetiske handlinger. For en del virksomheter som liten grad har samarbeidspartnere i Norge eller utlandet, er dette imidlertid en lite aktuell problemstilling. I figuren under er derfor de som svarer «ikke aktuelt» fjernet.

Relatert artikkel: Håndtering av korrupsjon: Fra skuffelse til handling

Relatert video: Økonomisk kriminalitet generelt, og korrupsjons spesielt, utgjør en trussel mot rettsstaten, demokratiet, menneskerettighetene og sosial rettferdighet.
 

Spørsmål: Foretar din virksomhet undersøkelser av eierskap, struktur og historikk for å sikre at samarbeidspartnere/leverandører har en etisk forretningsadferd og ikke forbindelse med ulovlig eller uetiske handlinger ved inngåelse av samarbeid i….

Daglig leder har ansvaret det overordnede ansvaret for antikorrupsjon arbeidet i egen virksomhet. Hva kan du som daglig leder gjøre? NSR har nedenfor utarbeidet en kort veiledning og sjekkliste for å forebygge korrupsjon ved virksomhet i utlandet.

Analyse og risikovurdering

Før etablering av virksomhet i et annet land, bør en analyse av landet og en risikovurdering gjennomføres. Denne bør inneholde;
• Bakgrunnssjekk av potensielle samarbeidspartnere, lokale agenter og konsulenter
• Det generelle kriminalitetsbildet i landet
• Korrupsjonsrisikoen i det aktuelle landet (CPI)
• Tilliten til, og evnen til lokal myndighetsutøvelse

Basert på analysen og virksomhetens egen etiske policy, må man vurdere;

• Om man ønsker å etablere virksomhet i landet, eller
• Lage en handlingsplan/beredskapsplan for håndtering av korrupsjon og annen kriminalitet

Retningslinjer

Selv virksomheter med strenge etiske standarder har opplevd korrupsjon i sin organisasjon. En policy vil alene ikke forhindre korrupsjon. Den må kommuniseres, øves og praktiseres.

En enkel etisk revisjon kan bestå av 4 spørsmål;

• Har din virksomhet etiske retningslinjer for økonomisk utroskap og korrupsjon?
• Kjenner du innholdet?
• Forstår du betydningen av innholdet?
• Etterlever lederne i virksomheten retningslinjene?

Trening og øvelse

Dersom virksomheten velger å etablere seg i et land med korrupsjonsrisiko, er opplæring og trening viktig. Noen momenter i en slik opplæring kan være;

• Hvordan stå i mot press
• Forhandlingsteknikk
• Dilemmatrening

Eller rett og slett kjenne til hvordan man manøvrerer seg rundt og bort fra problemet.

Overholdelse av nasjonale lover og reguleringer

Den enkelte virksomhet har et ansvar for å overholde både norske og vertslandets lover og regler. Virksomheten bør etablere et system som sikrer dette. I tillegg bør systemet omfatte at enhver informasjon om brudd på policy, eller overtredelse av lover og regler i eller mot virksomheten, når frem til rette vedkommende.

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss