9 av 10 rammes av tyveri fra byggeplass

9 av 10 bedrifter i byggenæringen, med omsetning over 250 millioner kroner ble rammet av tyveri i 2011. Det viser en fersk spørreundersøkelse som Byggenæringens Landsforening (BNL) har gjennomført. – Nå må politi og myndigheter prioritere denne formen for kriminalitet, krever Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i BNL.

Foto: Arne Røed Simonsen

Tyveri fra byggeplass er et omfattende problem. Nesten annenhver bedrift opplevde i fjor tyveri, men det er de største bedriftene som oftest rammes.

- Konsekvensene for bedriftene er økte kostnader og forsinkede prosjekter. Mange bedrifter har gjennomført sikringstiltak på byggeplassene, men profesjonelle bander ser ikke ut til å sky noe som helst, sier Lågøyr.

- Det er uttalt fra myndighetene at økonomisk kriminalitet skal prioriteres, men det merker bedriftene lite til. Mange av tyveriene er utført på en slik måte at det forteller oss at det er profesjonelle aktører som er på ferde. Dessverre synes det som om de kriminelle løper liten risiko for å bli tatt. Nå må myndighetene og politiet prioritere disse sakene, krever Lågøyr.

I spørreundersøkelsen framgår det at mange av bedriftene har gjennomført tiltak for å sikre byggeplassene mot tyveri. For å styrke kampen mot tyveri inviterer nå BNL forsikringsbransjen til samarbeid.

- Vi vil invitere forsikringsbransjen til et samarbeid om bedre forebygging. Alle er tapere når tyvene nærmest får herje fritt, derfor må vi prioritere å jobbe sammen med forsikringsbransjen og Næringslivets Sikkerhetsråd for å snu trenden, sier Lågøyr

Les mer om saken hos Aftenposten , bygg.no , NRK og TU

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss