25 år med sikkerhetskonferanser

Når Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) gjennomførte sin årlige sikkerhetskonferanse 11.-12.september var det 25 år siden vi gjennomførte den første. Årets hovedtema var informasjonssikkerhet og datakriminalitet. - Informasjonssikkerhet er først og fremst et lederansvar. Dette gjelder virksomheter i både offentlig og privat sektor. Ledelsen må erkjenne at informasjonssikkerhet er en kritisk faktor for å nå virksomhetens mål, sa statsråd Rigmor Aasrud under åpningen av konferansen.

FOTO: AKTUELL SIKKERHET/EVEN RISE

Direktør i NSR ønsker statsråd Aasrud velkommen. (Foto: Aktuell Sikkerhet/Even Rise)

Statsråden fikk også æren av å kunngjøre vinneren av, og dele ut årets Fiduspris. Årets vinner var SpareBank 1 Alliansen. – Vinneren betrakter også sikkerhetsarbeidet som en del av sitt samfunnsansvar, og utviser stor evne til åpenhet og handlekraft i forbindelse med sikkerhetshendelser som berører kundene, var en av juryens begrunnelser.

Hovedfunnene i Mørkettallsundersøkelsen ™ ble presentert av NSRs direktør, Kristine Beitland og kommentert av administrerende direktør i Microsoft Hege Skryseth og direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen. Begge mente at undersøkelsen gav grunn til bekymring i forhold til bevisstheten hos norske virksomhetsledere og den generelle IKT-beredskapen.

Et tema som er oppe på mange konferanser på høsten. NSR forsøker å legge sin konferanse opp slik at de som ikke har en IT-faglig bakgrunn også skal ha et utbytte av foredragene, og det føler vi at vi fikk til. Vi hadde flere foredragsholdere som beskrev truslene og utfordringene i ulike sektorer og bransjer, som maritim-, olje og gassektoren og varehandel.
Konferansens andre dag var viet kriminalitetsforebyggende arbeid, samarbeid mellom næringsliv og myndigheter, samt risikoanalyser.

Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke åpnet dagen, og vektla viktigheten av samarbeid, både mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og mellom næringsliv og myndigheter. Dette ble fulgt opp og støttet av YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Assisterende sjef Kripos, Vigleik Antun gav et situasjonsbilde i forhold til mobile vinningskriminelle også han la vekt på viktigheten av et tettere samarbeid med næringslivet. Tyverier og annen kriminalitet mot transportbransjen ble fargerikt beskrevet av Per-Arne Nilsson, tidligere kriminalkommissarie, Länskrimnalpolisen, Göteborg. Han mente at transportbransjen i mange tilfeller gjorde det lett for de kriminelle og har en del å gå på når det gjelder forebygging.
Situasjonsbildet innenfor den alvorlige økonomiske kriminaliteten ble redegjort for av sjef ØKOKRIM. Han ble etterfulgt av administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening og seniorrådgiver i Skatt Øst Truls Valmestad som fortalte om samarbeidsprosjektet Seriøsitet i byggenæringen.

Roy Stranden, Senior Manager, Ernst & Young innledet med filosofien rundt risikoanalyser og en presentasjon av ny standard for risikoanalyser i forhold til villede uønskede handlinger. Henrik Fonahn, forretningsutvikler Security, Det Norske Veritas (DNV) viste eksempler på hvordan risikoanalyser i praksis.

Administrerende direktør i Abelia, Paul Chaffey avsluttet konferansen med et skråblikk på næringslivets kriminalitetsutfordringer. Hans foredrag ble avsluttet med tre ønsker;
 

  1. Et politi som prioriterer kriminalitet rettet mot næringslivet
  2. Et mer oversiktlig offentlig apparat som er opptatt av å hjelpe næringslivet (og mindre opptatt av seg selv)
  3. Kompetanseløft hos ledere

NSR takker deltagere og foredragsholdere for to innholdsrike dager.

Medlemmer kan laste ned foredragene her.

Fidusprisen går til en bedrift eller en offentlig virksomhet som har utmerket seg innenfor informasjonssikkerhet. Formålet er å skjerpe bevisstheten hos privatpersoner og i næringslivet om behovet for informasjonssikkerhet.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss