12 utsagn du helst ikke bør høre fra sikkerhetssjefen i virksomheten

Flere av oss har stiftet bekjentskap med ham. Det er nemlig alltid en mann. En godt voksen utgave, gjerne med politi- eller forsvarsbakgrunn. En selvsikker besserwisseren som omgir seg med ekskluderende fagtermer og hegner om sitt eget arbeide og sin egen posisjon. Hans mangel på oppdatert kunnskap overgås kun av hans skråsikre framtreden.

Yngve Dyrøy (Foto: One World)

Yngve Dyrøy (Foto: One World)

Her er utsagnene som tyder på at sikkerheten i virksomheten ikke er som den burde være.

1. "Risikoanalyse er for teoretikere!"

2. "Hvorfor i all verden skal vi ha mål for arbeidet med sikkerhet og beredskap?"

3. "Sikkerhetsarbeidet her på huset dreier seg stort sett om fysisk sikring og vakthold"

4. "Informasjonssikkerhet er noe IT-avdelingen jobber med"

 

5. "Her i sikkerhetsavdelingen jobber med security. Vi har lite til felles med HMS-avdelingen som jobber med safety"

6. "Vi har rutiner for slikt i sikkerhetsavdelingen"

7. "Det er en sikkerhetsfaglig begrunnelse for hvorfor du ikke kan gjøre det på den måten"

8. "Vi liker å jobbe ad hoc og ikke planlegge så langt frem. Vi trenger ingen strategi for vårt arbeid."

9. "Hvis jeg skal ha noe i ledermøter å gjøre, er det for å forklare dem hvordan vi må gjøre ting her på huset"

10. "Sikkerhetsarbeid er helt avhengig av klar og tydelig lederskikkelse"

11. "Når vi skal øve toppledelsen, må vi legge inn blålys og action, slik at vi får testet hvordan de løser oppgavene i en annerledes situasjon"

12. "Gi meg en god grunn til at vi skal lage en skriftlig evalueringsrapport og følge opp læringspunktene etter en øvelse" 

Har du truffet denne sikkerhetssjefen? Jeg har selv fått passet påskrevet av slike typer ved flere anledninger. Poenget her er ikke å henge ut noen, men å synliggjøre at sikkerhets- og beredskapsfaget har utviklet seg de siste årene. Heldigvis er de aller fleste der ute kompetente mennesker med folkeskikk, samarbeidsevner og faglig integritet.
Skulle du være så uheldig å støte på et eller flere av disse utsagnene, er det et sikkert tegn på at sikkerhetssjefen trenger en solid faglig oppdatering.

Yngve Dyrøy er partner i One World. Han har mer enn 25 års erfaring med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Han er utdannet ved Politihøgskolen og har i tillegg en mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger. Yngve har blant annet jobbet ved Oslo politidistrikt, Politidirektoratet og Norges Bank. Videre har han bred prosjektlederfaring med gjennomføring av ulike teknologiprosjekter. Yngve har de siste årene erfaring med beredskapsstøtteverktøyet CIM gjennom masterstudier, ansvarlig for implementering og systemeier i Norges Bank og som prosjektleder for innføring av CIM i en rekke organisasjoner.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss