ISO 27001 Lead Auditor

Fra 20.01.2020 til 24.01.2020 kl. 23:59

Lakkegata 53, Oslo

Kurset gir en meget grundig innføring i det mest omfattende rammeverket for å bygge effektiv og risikobasert sikkerhetsstyring i en virksomhet. ISO/IEC 27001 dekker også områder utenfor cybersikkerhet. Auditor-kurset fokuserer på revisjonsaspektet, men er også meget nyttig for de som skal implementere hele eller deler av ISO/IEC 27001- rammeverket.

Primært rettet mot personer som ønsker å planlegge, utføre eller delta i ISO 27001 revisjonsoppdrag, men er også rettet mot ledere som ønsker å forstå hvordan overensstemmelse med ISO 27001 påvirker virksomheten og hvordan overensstemelse kan kontrolleres. I tillegg er det mange som velger revisjonskurset, da dette kurset gir dem revisorens perspektiv på ISO 27001 implementering.


ISO/IEC 27001-rammeverket omfatter følgende:
1. Information security policies (2 controls)
2. Organization of information security (7 controls)
3. Human resource security (6 controls)
4. Asset management (10 controls)
5. Access control (14 controls)
6. Cryptography (2 controls)
7. Physical and environmental security (15 controls)
8. Operations security (14 controls)
9. Communications security (7 controls)
10. System acquisition, development and maintenance (13 controls)
11. Supplier relationships (5 controls)
12. Information security incident management (7 controls)
13. Information security aspects of business continuity management (4 controls)
14. Compliance; with internal requirements such as policies, and with external
requirements, such as laws (8 controls)

Mer informasjon opriser og påmelding, finner du her.

Kommende aktiviteter

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss