• image dreamstime_I_133406131

  CYBER SECURITY

  10.10.2019 - 10.10.2019

  Sikker digital fremtid – et lederansvar! Norsk cybersikkerhet kan best beskrives som en festtale. Det snakkes varmt om, men støttes hverken med investeringer eller vies særlig oppmerksomhet i selskapenes helhetlige strategi.

 • Logo Ciber Experis

  Certified Cloud Security Professional (CCSP)

  14.10.2019 - 18.10.2019

  CCSP har sitt fokus på skytjenester, og omtales av mange som “CISSP for skytjenester”. CCSP er en fremtidsrettet sertifisering som dekker følgende kunnskapsdomener:

 • Logo Ciber Experis

  ISO 27001 Lead Auditor

  21.10.2019 - 24.10.2019

  Kurset gir en meget grundig innføring i det mest omfattende rammeverket for å bygge effektiv og risikobasert sikkerhetsstyring i en virksomhet. ISO/IEC 27001 dekker også områder utenfor cybersikkerhet.

 • Logo Ciber Experis

  ISO/IEC 27001 Foundation

  21.10.2019 - 21.10.2019

  Kurset er en endags innføring i ISO/IEC 27001 for ledere som trenger å vite hva standarden innebærer, hvordan den kan nyttiggjøres og hva som skal til for å implementere den.

 • Logo Ciber Experis

  ISO/IEC 27001 Foundation

  28.10.2019 - 28.10.2019

  Kurset er en endags innføring i ISO/IEC 27001 for ledere som trenger å vite hva standarden innebærer, hvordan den kan nyttiggjøres og hva som skal til for å implementere den.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss