• Logo Ciber Experis

  CISSP-kurs

  24.02.2020 - 28.02.2020

  Experis Ciber AS et CISSP (Certified Information System Security Professional) kurs i Oslo

 • Logo Ciber Experis

  ISO/IEC 27001 Lead Implementer (PECB)

  02.03.2020 - 05.03.2020

  Fakta om kurset: Primært rettet mot personer som ønsker å planlegge, utføre eller delta i ISO 27001 implementeringer, men er også rettet mot ledere som ønsker å forstå hvordan overensstemmelse med ISO 27001 påvirker virksomheten og hvordan overensstemmelse kan oppnås.

 • Logo Ciber Experis

  ISO 27001 Foundation

  02.03.2020 - 02.03.2020

  Kurset er en endags innføring i ISO/IEC 27001 for ledere som trenger å vite hva standarden innebærer, hvordan den kan nyttiggjøres og hva som skal til for å implementere den.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss