Søk

logo

Spisskompetanse

For å ta seg av spesielle problemområder har NSR etablert flere ekspertutvalg og arbeidsgrupper. Utvalgenes oppgaver er å avdekke trusler og gi råd om mottiltak.

 • Illustrasjon

  Sikringsutvalget

  Utvalget skal ha som overordnet mål om å bidra til å gi private og offentlige virksomheter motivasjon, metode, verktøy og kunnskap til å beskytte seg på en god og kostnadseffektiv måte.

 • Illustrasjon

  Kriminalitetsutvalget

  Utvalget vil fokusere på ran og vinningskriminalitet mv.

 • Informasjonssikkerhetsutvalget

  Både myndigheter og private virksomheter er helt avhengig av IKT for å levere tjenester. Enkelte av disse tjenestene vil være helt avgjørende for at samfunnets verdiskaping og velferd og ikke minst nasjonal sikkerhet.

 • Foto: Arne Røed Simonsen

  Grenseløse utfordringer (NSRs utvalg for internasjonale sikkerhetsutfordringer)

  Utvalgets formål er å bidra til at NSRs medlemmer spesielt, og næringslivet generelt, står bedre rustet til å møte sikkerhetstrusler i utlandet.

Kommende aktiviteter

Følg oss

Våre stiftere