Søk

logo

Sikkerhetskonferansen 2016

Næringslivets Sikkerhetsråd har som formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Et av virkemidlene vi bruker er å informere om de kriminelle trusler og trender vi ser i dag og forventer i fremtiden. Sikkerhetskonferansen har en sentral plass i opplysnings- og informasjonsstrategien mot næringslivet og offentlige myndigheter.

Thon Hotel Opera
21.-22. september 2016

   

    

 

Programmet for Sikkerhetskonferansen 2016 er klart, og hovedlinjene og foredragsholderne er på plass.

På konferansens dag én vil hovedtemaene være informasjonssikkerhet, datakriminalitet og kriminalitet generelt.

Informasjonssikkerhet og datakriminalitet
Vi vil blant annet presentere hovedfunnene fra Mørketallsundersøkelsen 2016. Leder for NSM NorCERT, Hans Christian Pretorius, vil si noe om sikkerhetstilstanden. Kripos vil snakke om datakriminalitet, og Runa Sandvik vil snakke om informasjonssikkerhet generelt.

Kriminalitetsbildet
Politidirektøren vil snakke om "det nye politiet", og lederen av NSRs kriminalitetsutvalg vil si noe om kriminalitetsbildet sett fra næringslivets ståsted. Vi vil også få høre om hvilken betydning "gettofiseringen" i Sverige har for næringslivet. Leder for Nasjonalt tverretatlig analyse og etterretningsenter og A-krim enheten Sør Vest politidistrikt vil snakke om arbeidsmarkedskriminalitet og vi vil debattere hvordan dette kan forebygges.

På konferansens dag to vil hovedtemaene være opphavsrettigheter, sikkerhetspolitikk og migrasjon.

Opphavsrett
Her vil dere få høre om den organiserte kriminaliteten og den økonomiske vinningen bak brudd på opphavsretten.

Sikkerhetspolitikk
Under denne delen vil vi forsøke å belyse hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen i Russland og Europa vil kunne påvirke næringslivet i tiden fremover. PST vil snakke om trusselbildet mot Norge. Tidligere ansatt i Etterretningstjenesten, Ola Kaldager, vil drøfte årsakssammenheng til terroren i Europa og Vestens rolle i utviklingen.

Migrasjon
Migrasjonsbølgen mot Europa har også truffet Norge. Mange av de som har søkt asyl i Norge er enslige mindreårige. Hvordan forhindrer vi at disse ender opp i kriminelle miljøer eller blir utnyttet som ulovlig arbeidskraft?

Avslutningsvis vil TV2 journalisten og bloggeren Kadafi Zaman dele sine erfaringer og se på både sikkerhetspolitikk og migrasjon med journalistiske øyne.

I evalueringen av Sikkerhetskonferansen 2015, svarte 97% at de også ønsket å delta på Sikkerhetskonferansen 2016, og tilsvarende prosentandel vil anbefale konferansen til andre.

 

Vi vil oppdatere siden etter hvert som programarbeidet skrider frem.

 

 

Viser fra 1 til 10 av totalt 11 artikler

Bli medlem

Som medlem i NSR får du rabatt på våre kurs og konferanser. Klikk på lenken over for å lese mer om våre medlemsfordeler!

Faktaboks

Hva sier deltagerne?

Vi fikk høy scoring på Sikkerhetskonferansen 2015. Et gjennomsnitt på 96% av våre besøkere, svarte at de hadde godt utbytte av foredragene og temaene.

97% svarer at de ønsker besøke Sikkerhets-
konferansen 2016. 

77% deltok begge dager . Alle bortsett fra en var fornøyde med arrangementet om kvelden.

 

Utstillere

Følg oss

Våre stiftere