Sikkerhetskonferansen 2016

Næringslivets Sikkerhetsråd har som formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Et av virkemidlene vi bruker er å informere om de kriminelle trusler og trender vi ser i dag og forventer i fremtiden. Sikkerhetskonferansen har en sentral plass i opplysnings- og informasjonsstrategien mot næringslivet og offentlige myndigheter.

Thon Hotel Opera

21. -22.september 2016

Vi er i gang med planleggingen av Sikkerhetskonferansen 2016, og kan allerede nå avsløre at Runa Sandvik har sagt ja til å være foredragsholder.

Sandvik er selvstendig næringsdrivende og har tidligere jobbet som sikkerhetsekspert i Freedom of The Press Foundation, en stiftelse som jobber med hvordan teknologiske verktøy kan styrke kildevernet og pressefriheten. Hun er utdannet informatiker ved NTNU. Flyttet til London i 2010, hvor hun jobbet i stiftelsen The Tor Project og som sikkerhetskonsulent. Hun bor nå Washington, og er fast bidragsyter i det amerikanske magasinet Forbes.

 

I evalueringen av Sikkerhetskonferansen 2015, svarte 97% at de også ønsket å delta på Sikkerhetskonferansen 2016, og tilsvarende prosentandel vil anbefale konferansen til andre.

 

Vi vil oppdatere siden etter hvert som programarbeidet skrider frem.

 • Sikkerhetskonferansen 2015

  Logo Sikkerhetskonferansen 2015

  Hovedtema:

  • Krisino 2015
  • Trender og analyser
  • Kriminalitet
  • Innsidetrusselen
  • Økonomisk krisehånsdtering
  • Sikring i fremtiden
  • Informasjonssikkerhet
  • Trussel og trusselaktører

   

 • Sikkerhetskonferansen 2014

  logo sikkerhetskonferansen

  Hovedtemaer:

  • Informasjonssikkerhetog datakriminalitet.
  • Internasjonal sikkerhet
  • Økonomisk kriminalitet

  ned foredragene.

 • Sikkerhetskonferansen 2013

  Vignett sikkerhetskonferansen 2013

  Hovedtemaer:

  • Vinningskriminalitet
  • Sikkerhet og beredskap, nasjonalt o internasjonalt
  • Informasjonssikkerhet

  Last ned foredragene

 • Sikkerhetskonferansen 2012

  Hovedtemaer:

  • Mørketallsundersøkelsen
  • Datakriminalitet og informasjonssikkerhet
  • Kriminalitetsforebygging
  • Kriminalitet mot logistikk og varehandel
  • Økonomisk kriminalitet'
  • Teori og filosofi

  Last ned foredragene

 • Sikkerhetskonferansen 2011

  Hovedtemaer:

  • KRISINO
  • Kriminalitet i og mot næringslivet nasjonalt
  • Datakriminalitet og informasjonssikkerhet
  • Trusler mot norsk næringsliv internasjonalt

  Last ned foredragene

 • Sikkerhetskonferansen 2010

  Hovedtemaer:

  • Informasjons- og datasikkerhet
  • Kriminalitets trusler mot næringslivet

  Last ned foredragene

 • Sikkerhetskonferansen 2009

  Hovedtemaer:

  • Økonomisk kriminalitet
  • Risikovurdering mot kriminalitet
  • Beredskap og krisehåndtering
  • Informasjonssikkerhet

  Last ned foredragene

 • Sikkerhetskonferansen 2008

  Hovedtemaer:

  • Informasjonssikkerhet
  • ID-tyveri
  • Hva skjer i Nord?
  • Objektsikkerhet
  • Granskning vs etterforskning
  • Næringsliv og anmeldelser

  Last ned foredragene

 • Sikkerhetskonferansen 2007

  Hovedtemaer:

  • Informasjonssikkerhet
  • Et mer globalisert næringsliv – et nytt  trusselbilde og økt kriminalitet
  • Sikkerhet eller ”Panikksikkerhet”
  • Økonomisk kriminalitet
  • Rus i næringslivet

  Last ned foredragene

 • Sikkerhetskonferansen 2006

  Hovedtemaer:

  • Kriminalitetsbildet og trusselen mot næringslivet
  • Sikkerhet og ansettelse
  • Informasjonssikkerhet
  • Nytt fra sikkerhetsmyndighetene, NSRs utvalg m.fl

  Last ned foredragene

Viser fra 1 til 10 av totalt 11 artikler