Søk

logo

Regionale koordinatorer

NSR har syv regioner i Norge og en regional koordinator i hver av disse.

Illustrasjon

Foto: Arne Røed Simonsen

Koordinatorene skal veilede, og koordinere spørsmål omhandlende kriminalitet i og mot næringslivet, og være kontaktpunktet mellom lokalt næringsliv og lokale myndigheter. Regionkoordinatorene er i tett dialog med NSRs administrasjon som har ansvaret for kommunikasjon og dialog med norsk næringsliv og sentrale myndigheter.

Regionkoordinatorenes primære rolle er å være bindeleddet mellom dem som arbeider med sikkerhet, lokale myndigheter og å tilby sikkerhetsfaglige møteplasser for å dyktiggjøre bedriftenes ledere og medarbeidere.

Oslo (Oslo politidistrikt)

Trygve Lauritzen
E-post: trygve.lauritzen@muncmuseet.no

Østlandet Vest (Sør Vest politidistrikt)

Knut Erik Friis
E-post: knut.erik.friis@no.pwc.com 

Østlandet Øst (Innlandet- og Øst politidistrikter)

Vakant
E-post: nsr@nsr-org.no
 

Sørlandet (Agder politidistrikt)

Vakant
E-post: nsr@nsr-org.no

Vestlandet Sør (Sør Vest politidistrikt)

Tom A Brathetland
E-post: Tabrathetland@oceaneering.com

Vestlandet Nord (Vest politidistrikt)

Espen Husby
E-post: espen.husby@domstol.no

Midt-Norge (Trøndelag- og Møre og Romsdal politidistrikter)

 

Nord-Norge (Nordland-, Troms- og Finnmark politidistrikter)

Trym Norberg Enoksen
E-post: trym.enoksen@snn.no

Trym Enoksen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Kommende aktiviteter

Følg oss

Våre stiftere