Søk

logo

Rådet

 

Faste representanter    

Tilsluttede organisasjoner

Runar Karlsen, leder

NHO Service

Medlemmene

Heine Wang

Nokas

  Ole Jørgen Eiterå Sparebank 1 Gruppen
 

Terje Ulfsten

Posten Norge AS

  Rune Dyrlie Telenor Norge AS

 

Arnfinn Tønnessen DNV GL
Stifterorganisasjonene

Katarina Sætersdal

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 

Harald Bjerke

Finans Norge

 

Tor Langrud

Wilh. Wilhelmsen ASA/ Norges Rederiforbund/ Krigsforsikring for Skib

 

Gry Strand

Oslo universitetssykehus, 
Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

Thor Martin Bjerke

Hovedorganisasjonen Virke

Regionale rep.

Knut Erik Friis

PwC

Arbeidstakerorganisasjoner

Svein Vefall

Landsorganisasjonen i Norge

  Geir Krogh

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Konsultative representanter    

Politi, toll og sikkerhetsmyndigheter

Politiets Sikkerhetstjeneste

 

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 

 

Politidirektoratet (POD)

POD, Kripos, ØKOKRIM

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
  Toll- og avgiftsdirektoratet  

 

Følg oss

Våre stiftere