Søk

logo

Mot kriminalitet – for næringsliv og samfunn

 

Bli medlem i NSR for å øke virksomhetens og de ansattes kunnskap om sikkerhetsspørsmål og forebygging av kriminalitet i og mot næringslivet.  Vi samarbeider tett med myndighetene for å redusere alle former for kriminalitet. Ta del i vårt nettverk for å bidra til å forhindre kriminalitet mot din virksomhet. Les mer her om våre medlemsfordeler.

Serviceavgift for medlemskap i NSR for 2017 er som følger:
(Merverdiavgift kommer i tillegg)

Kategori Beskrivelse Årlig avgift Årlig avgift for medl. av NSRs stifterorg.

1

Virksomheter med 1 - 20 ansatte

7 600

3 800

2

Virksomheter med 21 - 100 ansatte

15 000

7 500

3

Virksomheter med 101 – 300 ansatte

22 000

11 000

4

Virksomheter med 301- 2000 ansatte

32 600

16 300

5

Virksomheter med flere enn 2000 ansatte

48 000

24 000

6

Stifterorganisasjonene

-

75 000

7

Tilsluttede organisasjoner/landsforeninger

-

16 300

 

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kontakt oss på e-post: nsr@nsr-org.no

Våre medlemsfordeler

 • Direkte rådgivning om kriminalitetsforebygging, herunder:
  • Fysisk sikring
  • Sikringsrisikoanalyser, hva betyr dagens trusler for din virksomhet og hvilke sårbarheter har vi.
  • Bakgrunnssjekk, innsider og utro tjenere
  • Informasjonssikkerhet og datakriminalitet
  • Sikkerhetsutfordringer internasjonalt
  • Vold og rus på arbeidsplassen
  • Sikring mot ran og annen vinningskriminalitet
  • Fakturabedrageri
  • Kidnappingstrusler
 • Gratis foredrag for dine ansatte og på dine arrangement
 • Prioritet og rabatterte priser på alle kurs og konferanser i regi av NSR
 • Mulighet for deltagelse i NSRs utvalg
 • Ta del i NSRs nettverk via administrasjonen
 • Annonsere relevante arrangementer på vår hjemmeside og i vår aktivitetskalender
 • Direkte påvirkning på saker til administrasjonen og det konsultative rådet

Hvem kan bli medlem i NSR?

Det er kun juridiske personer som kan være medlem av NSR.

Foruten stifterorganisasjonene kan medlemmer være:

 • Medlemsvirksomheter i stifterorganisasjonene.
 • Tilsluttende organisasjoner til stifterorganisasjonene.
 • Offentlige institusjoner med security som interessefelt.
 • Virksomheter som ikke er medlem av noen av NSRs stifterorganisasjoner, kan også bli medlem, men virksomheter som ikke er medlem av noen av NSRs stifterorganisasjoner, betaler dobbel serviceavgift såfremt de er en type virksomhet som naturlig hører inn under en av stifterorganisasjonenes målgrupper. Slik beslutning tas av styret.

Styret avgjør i tvilstilfeller om virksomheter, organisasjoner og/eller offentlige institusjoner oppfyller vilkårene for å være medlemmer. Styret kan etter søknad beslutte at også andre virksomheter, organisasjoner og offentlige institusjoner enn de som er nevnt foran, kan opptas.

Faktaboks

NSR tilbyr:

 Et nettverk bestående av faglige eksperter fra offentlig og privat sektor​

 Økt kunnskap om sikkerhet og kriminalitets-
forebyggende arbeid​

Innsikt i og informasjon om kriminalitetsutviklingen​

Samarbeid med myndig-
heter og muligheten til felles påvirkning av sikkerhets- og kriminalitetsutfordringer​

Rådgivning innen sikkerhetsspørsmål

Tidsaktuelle kurs, seminarer og konferanser innen sikkerhet og kriminalitetsforebyggende arbeid

Kommende aktiviteter

Følg oss

Våre stiftere