Søk

logo

Innføring i sikringsrisikoanalyse

Fra 14.03.2017 kl. 09:00 til 15.03.2017 kl. 16:00

Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen

Kurset baseres på norsk standard NS5830-serien, for styring og analyse av risiko for «tilsiktede uønskede handlinger», dvs. handlinger som utøves med hensikt og mål om å skade noen eller noe. Standardene omhandler kriminelle handlinger som ran, tyveri, bedrageri, terrorisme, vandalisme og sabotasje.

       

Vår driftsleverandør av IT melder om ytelsesproblemer med oppdateringer i CRM.

Skulle du ha problemer med påmeldig, send påmeldingen via e-post til nsr@nsr-org.no

Standardene omhandler kriminelle handlinger som ran, tyveri, bedrageri, terrorisme, vandalisme og sabotasje. Disse er nå godkjent og tilgjengelig hos Standard Norge. Standarden 5832 Krav til sikringsrisikoanalyser er imidlertid ingen metode. Standarden fastsetter kun de krav som stilles til ulike metoder for sikringsrisikoanalyser.

Vi tilbyr et innføringskurs i risikoanalyse av kriminelle og andre uønskede handlinger, basert på standarden for sikringringsrisikoanalyse.

LÆRINGSMÅL

Formålet med kurset er blant annet å forstå risikoanalysens plass i sikkerhetsarbeidet gjennom å kjenne til teori, ledende praksis og relevante standarder innen dette fagfeltet.

Videre er læringsmålene at deltakerne skal forstå prosessen fra behovet for informasjon oppstår til tiltak er besluttet innført. Dette inkluderer blant annet forankring hos beslutningstakere, utfordringer i planlegging og gjennomføring, samt analytiske utfordringer som menneskelige svakheter og usikkerhet i datagrunnlaget.

Deltakerne skal etter kurset selvstendig kunne gjennomføre, eller delta i, en risikoanalyse etter den nye standarden. Dette oppnås blant annet gjennom at kurset blir gjennomført som en risikoanalyse. Det innebærer at man følger standardens og metodens rekkefølge av ulike aktiviteter og vurderinger. Underveis vil vi behandle særskilte temaer og utfordringer i de ulike trinnene.

MÅLGRUPPE

Målgruppen for kurset er primært sikkerhetsmedarbeidere, –rådgivere eller –ledere innen offentlig og privat virksomhet som skal gjennomføre, eller delta i, en risikoanalyse av kriminelle eller andre uønskede handlinger.

Andre aktuelle deltakere på kurset er ledere, instruktører, studenter og andre som har behov, eller interesse, for fagområdet.

GJENNOMFØRING

Kurset blir gjennomført over to dager med seks undervisningstimer (45 minutter) hver dag.

Kurset er en blanding av teori og oppgaver. Det betyr at det vil være en veksling mellom foredrag gitt i plenum og oppgaver som løses i mindre grupper. Løsningen av de ulike oppgavene vil også gjennomgås i plenum.

Kursdeltakeren vil få utlevert plansjer fra foredragene etter kurset, i tillegg til oppgaver og utdelingsmateriale under kurset.

Pris
Medlemmer i NSR: kr 5.500,- Ikke medlemmer: Kr 6.500,-

Standarden NS 5832:2014 kan bestilles her

Under kurset åpner vi for at medlemsvirksomheter av NSR kan være utstillere. Dette vil kunne gi deltagerne anledning til å konsultere ulike kompetansevirksomheter innen sikring.

      

Kurset er i samarbeid med

Kommende aktiviteter

Følg oss

Våre stiftere