Søk

logo

Innføring i fysisk sikring

Fra 30.03.2017 kl. 09:00 til 31.03.2017 kl. 15:30

Rådhuset, Rådhusgt. 10, Bergen

Næringslivet er utsatt for mange typer kriminalitet, blant annet innbrudd, tyveri, ran og hærverk. Beskyttelse av virksomhetenes verdier bør være et sentralt tema hos ledelsen. Virksomheter kan og bli skadelidende på grunn av nærhet til andre virksomheter.

Dette kurset gir innføring i grunnleggende sikring av egen virksomhet og gir forhøyet bestillerkompetanse.

Målet for kurset er å gi deltagerne en innføring i bruk av sikringshåndboka, herunder verdivurdering,  trusselvurdering, sikringsteori, presentasjon av fysiske og elektroniske sikringstiltak og planlegging av balanserte sikringsløsninger mot for eksempel innbrudd.

Uten grunnleggende kunnskap om sikringsteorier, blir det vanskelig å planlegge og utøve riktig sikring av virksomheten.

Mange velger å benytte eksterne leverandører og konsulenter. Det krever bestillerkompetanse slik at sikringen står i riktig forhold til virksomhetens behov.

 

Kurset har 5 hovedtemaer:

  1. Verdivurdering

  2. Trusselbildet

  3. Sikringsteori

  4. Sikringsmetoder

    • Fysisk sikring

    • Elektronisk sikring

  5. Kriminelle metoder

Målgruppen er ledere, og ansatte som har et ansvar for sikring av virksomheten eller som deltar i planlegging, prosjektering, gjennomføring, opplæring eller kontroll av sikringstiltak.

Pris
Medlemmer i NSR: kr 5.500,-  Ikke medlemmer: Kr 6.500,-
Prisen inkluderer dokumentasjon, samt lunsj og kaffe.

Vår driftsleverandør av IT melder om ytelsesproblemer med oppdateringer i CRM.

Skulle du ha problemer med påmeldig, send påmeldingen via e-post til nsr@nsr-org.no

             (pdf)

Har du spørsmål send e-post til nsr@nsr-org.no

Kommende aktiviteter

Følg oss

Våre stiftere