Søk

logo

Ansatte

Jack Fischer Eriksen 
Direktør
E-post: jfe@nsr-org.no
Tel: +47 480 88 136

Arne Røed Simonsen
Seniorrådgiver
E-post: asi@nsr-org.no
Tel:+47 934 18 961

Anette Tinglum
Seniorrådgiver
E-post: ati@nsr-org.no
Tel: +47 970 10 321

Tone Nymoen
Rådgiver
E-post: tny@nsr-org.no
Tel: + 47 913 84 404

 


Andre

Runar Karlsen
Fagsjef sikkerhet, NHO Service
Leder av Det konsultative råd
E-post: runar.karlsen@nhoservice.no
Tel: +47  976 65 092

Anne-Catherine Gustafson
Politioverbetjent
Næringslivskontakt ved Kripos
E-post: acg@politiet.no
Tel:+47 415 16 044

Tønnes Ingebrigtsen
Admininistrerende direktør i mnemonic AS
Leder av Informasjonssikkerhetsutvalget
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen
Fagsjef i Norsk Petroliumsinstitutt
Leder av Kriminalitetsutvalget
Tor Langrud
Konsernsikkerhetssjef i Wilhelmsen Holding
Leder av Grenseløsutvalget
Øyvind Smedsrød
Seniorrådgiver i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Leder av Sikringsutvalget

Kommende aktiviteter

Følg oss

Våre stiftere